15-05-2009 tarihli toplantı kararları

#1
Gündem Maddeleri;

1- Lokman0047, zapata ,KızılRüzgar, Antares ,Chaplin mahlaslı arkadaşlarımızın mod olma talebinin görüşülüp oylanması.

2- Forum kurallarına yapılan eleştirilerinin değerlendirilmesi, gerekli görüldüğü takdirde ilavelerin gerçekleştirilmesi.

3- Yönetici arkadaşların Görev dağılımları. (İsteyen arkadaşlar istediği bölümleri toplantı gününe-saatine kadar belirleyip aynı başlık altında dillendirebilirler.)

4- Gündem maddelerine Ek maddeler eklemek isteyen arkadaşlar aynı başlıkta ilave yapabilirler.

Alınan Kararlar;

1-Lokman0047,zapata,KızılRüzgar,Antares,Chaplin mahlaslı üyelerimizin,mod olma talepleri oybirliğiyle ‘RED’ edilmiştir.

2-Forum kurallarına yapılan eleştiri-görüşler dikkate alınmış hsynT,Filistinli mahlslı üyelerimizin öneri-eleştrilerilerinin forum işleyişinde büyük mutabakat ile ayniliği hususunda genel bir mutabakat olmuş ve Asimov mahlaslı üyemizin,kurallara yönelik önerisinin ‘Yöneticilerin,Katılı mcılar Tarafından Geri Çağrılma İlkesi’ kurallara eklenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3-Gündem maddesinden çıkarılmıştır.

4-Gündem maddesinden çıkarılmıştır.

-------------------------------------
 
Üst