8 Mart Dünya Kadınlar Günü

#1
Tarihte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarının kazanılmasında nerelerden başlandığını ve bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanması için özel bir gün.


1857 yılında New York’lu dokuma işçisi kadınların daha insanca bir yaşam isteyerek, eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı sürdürdüğü mücadele ile başlayan süreçte 8 Mart, tüm dünya kadınlarının, kutladığı uluslararası bir güne dönüştü.Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün geçmişi çok eskilere dayanıyor.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın temsili başlangıcı 8 Mart 1857 yılında ABD’nin New York kentinde başladı. Konfeksiyon ve tekstil fabrikalarında çalışan 40.000 işçinin insanlık dışı çalışma koşullarına ve düşük ücrete karşı başlattığı grev, polisin saldırısıyla kanlı bitti. Saldırı sırasında çıkan yangında çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı.

1910 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde toplanan 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında, Almanya Sosyal Demokrat Parti önderlerinden Clara Zetkin, bu yangında yaşamını yitiren 129 kadın işçi anısına 8 Mart gününün Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdi. Kadın hakları hareketini, özellikle oy hakkını onurlandırmayı amaçlayan Kadınlar Günü önerisi oy birliği ile kabul edildi.1975 yılında Dünya Kadınlar Yılı’nı ilan eden Birleşmiş Milletler Örgütü, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın tüm kadınlar için Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı. Kadınlara eşit hakların verilmesinin Dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.

Böylece 8 Mart, dünyada kadınların yüzyıldır yürüttüğü özgürleşme mücadelesinin kutlandığı ve kadınların güncel taleplerinin ifade edildiği bir gün haline geldi.


 
#2
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre;

1. Dünyadaki işlerin %66’sı kadınlar tarafından görülüyor.
2. Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak %10’una sahipler.
3. Dünya’daki mal varlığının ise % 1’ine sahipler.
4. Başka bir değişle dünyadaki işlerin % 34’ü erkekler tarafından görülüyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin % 90’ına ve toplam mal varlığının % 99’una sahipler.

Türkiye’den Rakamlar ( Milliyet, 8 Mart 2001)


1. Şehirlerde evli kadınların % 18’i, köylerde de % 76’sı eşleri tarafından dövülüyor.
2. Kadınların % 57,7’si evliliklerinin ilk gününde şiddetle karşılaşıyor.
3. Aile içi suçların % 90’ını kadına karşı işlenen suçlar oluşturuyor.

TÜRKİYE'DE 8 MART KADINLAR GÜNÜ


İlk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlayan 8 Mart, 1975 yılında daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı.

"Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programında Türkiye de etkilenmiş, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapılmıştır. 1980 askeri darbesinden sonra dört yıl anılmadı 8 Mart. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı.

Kadınlar 80'li yıllarda 8 Mart'ı izinli yürüyüş ve şenliklerle kutlayamamışlarsa da, küçük gruplar mütevazi kutlamalarını sürdürdüler. 90'lı yıllarda kadın kuruluşlarının sayı ve çeşitliliğinin artması ile beraber 8 Mart daha geniş bir katılımla kutlanılır oldu.
 
#3
1857 New York: Kadınlar 12 saatlik günlük çalışma saatine, düşük ücrete karşı yürüyüşler yaptılar. Polis tarafından dağıtıldılar.

1908 New York: 15.000 kadın daha kısa çalışma saati, daha iyi gelir ve oy hakkı için yürüdü. Doğum izni istediler. Kullandıkları slogan "Ekmek ve Gül " idi. Ekmek yaşama güvencesi, karın tokluğunu, gül ise daha kaliteli yaşamı simgeliyordu.

1909 İlk Kadın Günü 28 Şubat ta kutlandı: Avrupa'daki kadınlar da Şubat ayının son pazar gününü Kadın Günü olarak kutladı.

1910 Clara Zetkin isimli bir Amlan sosyalist kadın, kadın Sosyalist Enternasyonelinde Dünya Kadınlar Günü olmasını önerdi ve kabul edildi.

1911 Kopenhag kararından sonra ilk kez 19 Mart ta Avusturya, Danimarka,, seçme seçilme hakları yanısıra meslek edinme ve mesleki eğitim görme haklarını istediler. Almanya ve İsviçre de kutlandı. Yüz binlerce kadın ve erkek değişik aktiviteler yaptılar.

Bu kutlamalardan 2 hafta sonra Triangel yangınında 140 kadın öldü. Bu olay Amerika çalışma kurallarını büyük ölçüde etkileyen bir yere sahiptir.

1917 Rus kadınlar " ekmek ve barış" için grev yaptılar. Yaşam koşullarının kötülüğünü protesto ettiler. Bu olay 8 Mart ta olmuştur ve daha sonra bütün Avrupa ülkeleri tarafından da kabul görmüştür.

1977 Birleşmiş Milletler Genel KuruluKadın Hakları ve Dünya Barışı Günü olarak 8 Mart’ı kabul etti.


 
#6
Kadınlar İsyanda

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Kadıköy'de buluşan binlerce kadın , savaşa, kadın cinayetlerine , cinsiyetçiliğe, kadına yönelik şiddete, ayrımcılığa, erkek egemenliğine karşı isyan etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir araya gelen binlerce kadın Tepe Nautilus önünden, Kadıköy meydanına yürüyerek başlattıkları mitingde kadına yönelik şiddeti, savaşı, kadın cinayetlerini, erkek egemenliğini, cinsiyetçiliği, ayrımcılığı protesto ettiler.

Demokratik Özgür Kadın Hareketi ,Anarşist Kadınlar, Karadeniz'in İsyankâr Kadınlar, Gökkuşağı Kadın Derneği, BDP Kadın Meclisi, İmece Kadın Dayanışma Derneği, İmece Kadın Sendikası Girişimi, Sosyalist Kadın Meclisleri, Emekçi Kadınlar Derneği, Liseli Öğrenci Birlikleri'nden Kadınlar, DİSK'li kadınlar, Genç-Sen'li Kadınlar, Ev İşçileri Sendika Girişimi, KESK'li kadınlar, TMMOB'lu kadınlar, TTB'li kadınlar, Uluslar arası Af Örgütü'nden kadınlar, Halkevci Kadınlar, Gençlik Muhalefeti, Üniversiteli Kadın Kolektifi, Tüm İGD'li kadınlar, EHP'li kadınlar, EMEP'li kadınlar ve SDP'li kadınların oluşturduğu İstanbul 8 Mart Kadın Platformu'nun çağrısıyla Tepe Natulius önünde toplanan kadınlar rengarenk pankartları, dövizleri ve sloganları eşliğinde yürüyüşe başladılar.

Mitingin en kitlesel kortejini oluşturan BDP'li kadınlar iki dilli pankartların yanı sıra "Dilimiz onurumuzdur", "Kadın kırımına hayır" yazılı Türkçe ve Kürtçe dövizler taşıdı.

DERELER GÜMBÜR GÜMBÜR KADINLAR ÖZGÜR

"Karadenizin isyankar kadınları" pankartıyla mitinge katılan Karadenizli kadınlar, tulumları , Lazca, Hemşince, Rumca yazılı dövizleri, puşileri, keşanlarıyla HES'lerle yaşam alanlarının talan edilmek istendiğine dikkat çekerek, derelerini sattırmayacaklarını haykırdılar. "Dereler gümbür gümbür, kadınlar özgür" sloganını attılar.

Miting kadınların tamamının Kadıköy meydanına giriş yapmasının ardından tertip komitesince hazırlanan açılış metninin Kürtçe ve Türkçe okunması ile başladı. Türkçe açıklamayı okuyan Rahime İldemir 8 Mart'ın tarihçesi hakkında bilgi verdikten sonra erkek şiddetinin her gün 5 kadını öldürdüğü bir ülkede yaşadıklarını belirterek Türkiye'de AKP iktidarı sırasında kadın cinayetleri yüzde 1400 arttığı söyledi.

'HAKİKAT KOMİSYONLARI KURULSUN'

Kadına yönelik her türlü şiddetin temelinde cinsiyetçi ve ayrımcı anlayışın olduğuna dikkat çeken İldemir kadınlar olarak savaşı gün geçtikçe kışkırtan AKP hükümetinden, Kürt halkın haklı mücadelesine yönelik siyasi ve askeri operasyonlara son vermesini istediklerini söyledi. İldemir, taleplerini şöyle sıraladı: "Toplu mezarların açılmasını, Hakikat Komisyonlarının kurulması ve bu komisyonlarda kadına dönük bir bölümün oluşturulmasını bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu ölçüde hükümeti işin ciddiyetine uygun davranmaya ve çözümü zamana yayma yaklaşımını terk etmeye çağırıyoruz. Bu iş şirketler arası ticaret pazarlığı değildir. Kar ve çıkar hesaplarını bırakın ve sorumluluğunuzu yerine getirin."

İldemir'in yaptığı konuşmanın ardından direnişte bulunan Onteks işçileri adına Gamze Kayhan, Tepe Klima işçileri adına Özlem Arslan ve Birleşik Metal-İş adına Binnur Aslan birer konuşma yaptılar. Binnur Aslan yaptığı konuşmada bu ülkede kadınların her gün öldürüldüğünü ya da baskı altına alındığına dikkat çekerek Kürt kadınlarının ise hem kadın olmaktan hem de ulusal kimliklerinden dolayı iki kez ezildiğini söyledi. Binnur Aslan, kadınların birleşerek mücadele etmesi gerektiğini belirterek emeklerini sömüren şirketlerin ürünlerini almama konusunda boykot çağrısında bulundu.

Cumartesi Anneleri konuşan Hanım Tosun Kürtçe yaptığı konuşmasında yakınlarını kaybeden Kürt anneleri olarak artık savaş istemediklerini söyledi. Tosun, "Cumartesi Anneleri olarak isteğimiz ve mücadelemiz, bu ülkede bulunan tüm Kürt, Türk, Laz, Çerkes ve diğer tüm milletlerden annelerin gözyaşları akmaması için. Bugün kutladığımız 8 Mart mücadelesi de bu temelde daha da yükseltilmeli" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından miting, MKM müzik gruplarından Koma Rengin ve kadınların oluşturduğu Tapo isimli müzik grubunun Lazca ve Hemşince yaptığı müzik dinletisinin ardından son buldu
 
Üst