Arşivinizde Mutlaka Bulunması Gereken Kitaplar (60 adet)

#1
KARL MARKS
1844
Fransa1848
Gotha
Kapital1
Kapital2
Kapital3
Ücret fiyat ve kar
Ücretli emek ve sermaye

ENGELS
1891 sosyal-demokrat program tasarısısının eleştirisi
Ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni
Antiduhring
Fransada almanyada köylü sorunu
İngiliz emekçi sınıfın durumu
Konut sorunu
Köylüler savaşı
Ludwig Feuerbach ve klasik alman felsefesinin sorunu

LENİN
Bir adım ileri iki adım geri
Bir yoldaşa mektup
Demokratik devrimde sosyal-demokrasinin iki taktiği
Devlet ve devrim
Devrimci maceracılık
Emperyalizm,kapitalizmin en yüksek aşaması
Kadın ve aileler
Karl marks
Nereden başlamalı
Ne yapmalı
Nisan tezleri ve ekim devrimi
Proleterya devrimi ve dönek kautsky
Sol komünizm- bir çocuk hastalığı
Sosyalizm ve savaş
Tarimda kapitalizm
Ulusların kendi kaderini tayin hakkı

MAHİR ÇAYAN
Aydınlık sosyalist dergiye açık mektup
Devrimde sınıfların mevzilenmesi
Diğer yazılar
Kesintisiz devrim-I
Kesintisiz Devrim II-III
Revizyonizmin keskin kokusu-I
Revizyonizmin keskin kokusu-II
Sağ sapma,devrimci pratik ve teori
Yayın politikamız
Yeni oportünizmin niteliği üzerine


MAO
Askeri yazılar
Çelişki üzerine
Çin devrimci savaşında strateji sorunları
Japonlara karşı gerilla savaşında strateji sorunları
Maosecme1
Maosecme2
Pratik üzerine

MARKS-ENGELS
Alman ideolojisi (Feuerbach)
Komünist manifesto
Seçme yapıtlar-1
Seçme yapıtlar-2

J.STALİN

Anarşizm mi Sosyalizm mi
Diyalektik ve tarihsel materyalizm
Diyalektik materyalizm
Son yazılar 1950-1953

CHE
Bolivya Günlüğü


http://rapidshare.com/files/180336246/pdf.rar.html

Rar şifresi; www.enternasyonalforum.org
 
Üst