Baran

#1
Baran


Baranek hur
u xweş dıbare
vi şeva
haviné lı
Moskova yé,
şevek jı şevén
xeribiyé
baranek xweş
dıbare
lé naşıbe barana
welaté mın,
Dıbe ku ev welat
naşıbe welaté mın
dema lı welaté mın
baran dıbari
dema her dılopek,
her çılkek xwe
dıgihande axé
dema av radımusi axé
u axé hembéz dıkır avé
béhnek bé hempa
dıfuri hawirdoré
bı vi béhna xweş
mırov sermest dıbu.
Bı vi béhné
dıl wek gulek dıbışkivi
geş u xweş dıbu.
Lé lı vır
lı vi welaté kambax
lı xeribiyé
Lı ber vi barana xweş
ne axé béhnek dıfure
ne ji hestek xweş.
Tené hestén hesreti
u wéraniyé
dıbın mévané dıl
dıl ziz u bı kovan dıkın
u pıştre hésır jı çavan
wek baranek hur
ber bı jér dıherıkın.


Ehmed Bazidi
 
Üst