“Çevreciler”in Kültürü; Batı Uygarlığı [Avrupa Birliği] ve Demokrasisidir.

#1
Çinliler barutu icat ettiğinde, onu bayramlarda, şenliklerde hava-i fişek olarak kullanıyordu. Batı uygarlığı [Avrupa Birliği] ve Demokrasisi yani kapitalist kültür baruttan ateşli silah yapıp, Yeryüzü’nü sömürgeleştirmekte kullandılar.

“Modern bilim bir Batı ürünüdür ve tarihi kapitalizmin gelişme süreci ve sömürgecilikle aşağı yukarı özdeştir. Son derece önemli olduğu halde bu durum ekseri gözden kaçıyor.
Elbette, toplumun, doğanın ve bir bütün olarak dünyanın rasyonel bir tarz da ve daha iyi anlaşılması gereklidir ama ırkçı-merkezci Batı düşüncesi ve bilimi bir kere kültürler arasında bir hiyerarşi olduğu düşüncesini yayarak, piramidin tepesine Batı kültürünü koymuştur.
Aslında “Batı kültürü” yerine kapitalist kültür kavramı kullanmak daha uygundur. Oysa bir kültürün diğerlerinden “daha iyi”, “daha kötü”, “daha ileri”, “daha geri” v.b. türü ayrımlara ve sınıflandırmalara konu olması, bilimsel kriterlere uygun değildir.” [1]

Çinlilerin icat ettiği ve kullandığı yıllardaki kadar hava-i fişek doğaya verdiği tahribat azdı. Günümüzdeki kapitalist sistemin tüketim kültürü haline gelmiş eğlencelerde hava-i fişek onlarca kez, yüzlerce kez atılıyordu. 1 Ocak geceleri, düğünlerde, futbol şampiyonalarında, asker uğurlama törenlerinde, konserlerde v.b. yüzlerce, binlerce, onbinlerce hava-i fişek atılıp doğaya aşırı derecede zarar vermektedir.

Bu sonuçlar -Batı Uygarlığı [Avrupa Birliği] ve Demokrasisi yani Kapitalist Kültür ve Gündelik Yaşamın- ne kadar toplumlara, doğaya tahribat verdiğini gösteren durumlardan biridir.
Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayıp, doğayı ve insanı korumak adına “çevreci”, “barışçı”, “savaş karşıtı” olduklarını söyleyen güruhlar, insanı ve doğayı düşündüklerini söylemektedirler. İkiyüzlülüktür bu durumları.

“Çevreci” olarak çevreyi mi koruyacaksınız. Hava-i fişeklere karşı olmadan mı? Kapitalist kültüre karşı olmadan mı? -Batı Uygarlığı [Avrupa Birliği] ve Demokrasisi yani Kapitalist Kültür ve Gündelik Yaşama- karşı olmadan mı? Kapitalizme ve onun eğlence kültürüne karşı olmadan mı? Tüketim hastalığına karşı olmadan mı? Doğayı ve insanı koruyacaksınız. “Koruyucular”, “çevreciler” sizi gidi ikiyüzlüler sizi.

“Barış” ve “savaş karşıtı” olduklarını da söylüyorlar. “Barış” kapitalizm yıkılmasın diyorlar barış olacakmış. Kimin barışı Afrikalı çocuk açlıktan öldüren barışı mı? Lanet olsun barışınıza.
“Savaş karşıtı” oluyorlar bir de ikiyüzlüler “çevreciler” kimin için Dünya’ya silah satan, nükleer silah üreten, NATO’yu kuran emperyalist kapitalist devletlere karşı gelmeden “savaş karşıtı” oluyorlar ikiyüzlüler.

Bu “çevreciler” güruhtur ama ayrıcalıklı güruhtur. Ambargolara ses çıkarmıyorlar ve bu ambargolarda yüzbinlerce çocuklar ve kadınlar öldürülüyor açlıktan, hastalıktan. Tam bir ikiyüzlü bu “çevreciler”, “barış”, “savaş karşıtı” olan ayrıcalıklı işçiler ve onların genç çocukları.
Neden “çevreciler”, “savaş karşıtı” olanlar kapitalizme karşı olsun ki, kapitalizm olanlara ayrıcalık vermiş, “hak” vermiş, cepleri para dolu bu eylemci “çevrecilerin” .
“Çevreciler” eylem yapmalarının temel nedeni sosyo-psikolojik olarak “mazlumların yanında” olma zehrini yaymak içindir ki bu eylemler hem Batı uygarlığı içinde hem de Avrupa birliği dışındaki toplumlarda yapmalarıdır.

Kendi yaşadıkları ülkelerde nükleer santrallere karşı çıkmalarının asıl nedeni atıkların nereye atılması pazarlıklarından dolayı, kendi ülkelerinin topraklarının altına veya deniz dipleri olmasından sokağa çıkıp eylem yapmaktadırlar.

“Çevreci” olmalarının nedeni, “barışçı” olmalarının nedeni, “savaş karşıtı” olmalarının nedeni kendi ayrıcalıklarını gizlemek ve bu ayrıcalıkların bedelini ödeyen yoksul toplumların bilinçlerini zehirlemekten öte bir şey değildir. “Çevreciler” İstanbul’da yapılması planlanan köprüye de karşı çıkmışlardı fakat köprülün bağlantı yolları ormanların içinden geçirilerek yapılmaya başlandı bile yani “çevreciler” kapitalizme karşı olmadıkları müddetçe suç ortağı olmaya devam edeceklerdir.

Açıklayıcı Not
[1] “Evrensel Bilim” Retoriği Üzerine Adlı Makale – Fikret Başkaya


Aykut Şahin

Yeryüzündeki Tembel Karıncalar: “Çevreciler”in Kültürü; Batı Uygarlığı [Avrupa Birliği] ve Demokrasisidir.
 
#2
“Çevreci” olarak çevreyi mi koruyacaksınız. Hava-i fişeklere karşı olmadan mı? Kapitalist kültüre karşı olmadan mı? -Batı Uygarlığı [Avrupa Birliği] ve Demokrasisi yani Kapitalist Kültür ve Gündelik Yaşama- karşı olmadan mı? Kapitalizme ve onun eğlence kültürüne karşı olmadan mı? Tüketim hastalığına karşı olmadan mı? Doğayı ve insanı koruyacaksınız. “Koruyucular”, “çevreciler” sizi gidi ikiyüzlüler sizi.

birkaç sokakta veya ırmak kenarında temizlik yapıp herşeyi gizlemiş olacaksınız. gizlediğiniz ve tamir ettiğiniz şeyin adıda kapitalizm o heryeri kirleten ve her yeri tahribat edendir.
 
Üst