Devrimciler İçin Zehirli Bir Bilgi; Zengin Olmayı İstemek

#1
Kapitalist düzenin insanlara her gün verdiği ve yaydığı ‘zengin’ olma ihtiyacı haline getirtip, bilincini belirlemesinde etkili oluyor.
Kapitalist sistemin araçları ve aydınları ezilenlere, işçilere zengin olabileceklerini söyler. Zengin olunca o para ile evler, villalar, arabalar, tatiller yapabileceğini anlatmaya ve gerçek olmayacak hikayeler uydurmaya başlar. Birkaç işçiye çıkan oyunlardan elde ettiği paralarla ne aldığını gösterir, günlerce.
Devrimci bir kurumundan bir devrimcinin konuştuğu arkadaşına devrimci düşünceleri anlatırken kendi devrimci gücünde yer alması için konuşması sırasında ‘bende zengin olmak isterdim’ dedi. Arkadaşı bu ifadesine müdahale etti.
Bir devrimci, devrimci hareketin içine katmak istediği insanı bu gibi ifadelerde bulunursa, devrimci hareket olduğu yerde saymaz mı?
Devrimci hareket pasif olur ve bu esnadan devrimciler praksis anlayışta çalışsa da bu bilgiler bir adım ileri değil, iki adım geri götürür.
Çünkü birinci geri adımda, kendi devrimci düşüncelerinden önce kapitalist sistemin fikirleri yer alır.
İkinci geri adım da tanıştığı insanları devrimci olmuş olsa da olmasa da devrimci yaşam tarzından uzaklaştırır. (Kapitalist sistemin fikirleri ile sosyalist sistemin fikirlerini ayırt edemez)
Devrimci Kurumlar Ne Yapmalı?
a)Bir devrimcinin ‘zengin’ olma isteğini anlaşılması ile bu devrimciyi kendilerinden uzaklaştırmamalıdır.
b)Bu devrimciye, zengin olmanın bir hegemonya yani balkondaki seyirci olanları (ezilenleri) kandırmanın bir aracı olduğu, bu fikirler üzerine tartışma toplantısı düzenlenmelidir.
c)Bu fikirlere sahip kişilerin neden zengin olmak istedikleri ve ne yapacakları dinlenmeli ardından zenginliğin oluşmasında yüzlerce işçi kadının tecavüze uğramasına, yüzlerce işçinin ellerini vs. kaybetmesine, ezilenlerin acı çekmesine neden olan zenginliktir.
d)Devrimciler, ezilenlerin acı çektiğinin ve onların acılarına ortak olmanın bir yaşam biçimi olması için hareket etmelidir. Acılara ortak olup bunu zorunlu görmemelidir.
e)’Zengin’ olmak isteyen devrimcilerin, ihtiyaçları ve bilinçleri bu zehirli bilgilerden kurtarılması ile birlikte konuştukları insanlarla tekrar konuşmaları sağlanmalıdır.
f)Eğer devrimci, zehirli bilgilerden kurtulmak istemezse, zengin olmak isterde ve bir yandan da devrimci kalmak isterse bunun kapitalist sistemin fikirleri ile sosyalist sistemin fikirleri birbirine karışacaktır. Ayırt edemeyecektir.
g) ‘Zengin’ olmak gibi zehirli bilgilerin, devrimci gelenekte bunların birer zehirli bilgi olduğu devrimcilere anlatılmalıdır ve nedenleri ile birlikte…
 
Son düzenleme:
#2
Eğer devrimci, zehirli bilgilerden kurtulmak istemezse, zengin olmak isterde ve bir yandan da devrimci kalmak isterse bunun kapitalist sistemin fikirleri ile sosyalist sistemin fikirleri birbirine karışacaktır. Ayırt edemeyecektir.

yukardaki alıntıyı biraz da genişleteyim

"sadece zengin olmak isterse": bu sosyalist arkadaşın, zengin (zengin olmak sadece kapitalist olmak değil, günümüzde devlet kapitalizminde çalışarak prim üzerine prim alanlarda zenginleşebiliyor) olması için öncelikle işi, sermayesi, banka kredisi, kendisine ait mülk evleri olması gerekir

yani 800 lira asgari maaş alıp, "ben zengin olacağım" derse, bu zordur yaşamın pratiği bunun olmayacağını bilir

kendisinde bu cümleyi içselleştirmesi ile başka insanlara zarar verme eğilimi gösterebilir

"ya zengin olursa" bi sosyalist başka bi sosyalist yaptığı işten zengin olduğunu görmesiyle bu cümleyi kullanıyor. Zengin olduğunda parasıyla insanları aşağılamaması, mağdur etmemesini söyleyebiliriz onun ötesinde ZENGİN OLMASINA KARIŞMAMALIYIZ

bu sosyalist zengin olduktan sonra sosyalist mücadeleyi bırakırsa, engel olunmamalı

ya da zengin olupta sosyalist kalmaya devam edecekse de karşı çıkılmamalıdır
 
Üst