DKP/BÖG: 5. yılımızda zafere daha yaklaşacağız

#1
DKP/BÖG, 5. yılına ilişkin açıklama yaparak, "5. kavga yılımızda partiyle zafere daha yaklaşacağız. Partiyle, zafere ULAŞ'mak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri Merkez Komitesi (DKP/BÖG), kuruluşunun 5. yılı vesilesiyle bugün yazılı açıklama yaptı.


'GEZİ'Yİ İLERİ TAŞIDIK, KÜRT HAREKETİYLE İTTİFAK YAPTIK'


Açıklamada şu hususlara yer verildi:
"Devrimci Komünarlar Partisi ve Birleşik Özgürlük Güçleri olarak; 5. kavga yılına girmiş bulunuyoruz. Geçirdiğimiz 5 yılın her günü, Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihine, emekle ve ödenen bedellerle işlenmiştir.
Partimiz; ülkemiz işçi sınıfı ve ezilenlerin özgürlük mücadelesini, zafere taşımak için kuruldu. Bu mücadelede, devrim ve sosyalizm iddiasını taşımak, bizler açısından büyük bir onurdur. Bizler partimizin onurlu mücadelesini, 5 yıl boyunca, baş eğmeden ve çizgimizden taviz vermeden sürdürdük.
5 yıllık mücadele içerisinde, büyük kahramanlıklar yarattık, önemli bedeller ödedik. Türkiye işçi sınıfının ve ezilenlerin mücadelesinde ölümsüzleşen yoldaşlarımız, bizlerin mücadeledeki kararlı duruşunun ispatıdır.
Önder yoldaşımız, Ulaş Bayraktaroğlu (Mehmet Kurnaz) başta olmak üzere, ölümsüzleşen tüm yoldaşlar, partimizin kararlı mücadelesinin rehberidir. Partimiz, içinden geldiği mücadele mirasını geliştirerek bugüne taşımış, Türkiye' de proletarya sosyalizminin temsilcisi olmuştur.
Partimiz, Gezi Direnişi'nin yarattığı mücadele deneyimlerini ileriye taşıyan, Kürt Özgürlük Hareketi'yle stratejik ittifakı savunan ve işçi sınıfının devrimci rolünü kabul eden bir zeminde kurulmuştur. Partimiz, Türkiye Sosyalist Hareketi içerisinde var olan, düzen içi sol anlayışla, kapsamlı bir hesaplaşma yaparak gerçekleşmiş, devrimci bir kopuş hamlesidir.

'İŞÇİ VE EMEKÇİLER ARASINDA BÜYÜMELİYİZ'


Merkez Komite üyemiz Aynur Ada ve parti üyemiz İmran Fırtına, partimizin 5. kavga yılında, ölümsüzler kervanında yerlerini alan, mücadele değerlerimizdir. Bizler; bu vesileyle mücadele değerlerine sonsuz bağlılığımızı yeniden belirtirken, onlara bağlılığımızın somut kanıtının, devrimci mücadeleye kattığımız emek ve enerji olacağını belirtmeyi görev biliriz. Partimizin 5. kavga yılı, işçi sınıfı ve ezilenlerin mücadelesinin her mevzisinde, yeni atılımlar yaratma ısrarının ifadesidir.
Partimiz; işçi sınıfı başta olmak üzere kadınların, gençlerin ve bütün ezilenlerin öncü partisidir. Mücadelenin ihtiyacı olan öncünün güçlenmesi, işçi ve emekçiler içerisinde kök salmasıdır.


'FAŞİST REJİM, GÖRÜNDÜĞÜ KADAR GÜÇLÜ DEĞİL'


Faşizmin hiçbir saldırısı devrim mücadelesinin gelişimini engelleyemeyecektir. Faşizm yenilecek, devrimci mücadele kazanacaktır. Bu bilinçle, yaşamın her alanında örgütlenmemizi büyüteceğiz.
Önderimiz Ulaş Bayraktaroğlu'nun şahsında, ölümsüz bütün yoldaşlara sözümüz Birleşik Devrim Mücadelesi'ni yükseltmek ve onların ideallerine layık olmaya çalışmak olacaktır.
Faşist rejim, göründüğü kadar güçlü değildir. Onu yenecek olan; partimiz ve birleşik mücadele öncülüğünde, işçi sınıfının devrimci eylemidir.
Bu tarihsel sorumlulukla; 5. kavga yılımızda partiyle zafere daha yaklaşacağız. Partiyle, zafere ULAŞ'mak için var gücümüzle çalışacağız. Devrimci iradenin ve emeğin taşıyıcıları olarak yaşamı örgütlemeye devam edeceğiz."
 
Üst