Forum Kurallarının Oylanması (Lütfen katılım saglayın)

Forum Kurallarını Onaylıyormusunuz?

  • Evet Kabul ediyorum

    Kullanılan: 17 81.0%
  • Hayır Kabul etmiyorum

    Kullanılan: 4 19.0%

  • Kullanılan toplam oy
    21
#1
Sayın Enternasyonal Forum katılımcıları...

Uzun süredir hazırlanmakta olan forum işleyişi ve kuralları henüz bitirildi. Uzun sürmesinin nedeni; klasik bilinen bir metinden ziyade işleyişi düzenleyecek ve bir anayasa işlevi görecek tarzda olması istenildiğindendir.
Yine Enternasyonal Forum da; kollektif mülkiyet ilkesi gereğince katılımcıların da aynı zamanda yetkili olduğu ilkesi geçerlidir. Bu anlamda; hazırladığımız işleyiş ve kurallar metni ile ilgili görüşlerinizi alma gereği duymaktayız.
Metni onaylıyorsanız yada eleştirilerde bulunmak istiyorsanız ek olarakda önerileriniz varsa lütfen burada belirtin. Eleştiri ve öneriler yönetim kurulu toplantısında dikkate alınacaktır ve bunların ışığında değerlendirilecektir.

Oylama 20 Mart 2009'da sona erecektir.

Tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimizle.


Enternasyonal Forum YönetimiFORUM İŞLEYİŞİ ve KURALLARI
Enternasyonal Foruma üye olan her kişi aşağıdaki kuralları okumuş ve kabul etmiş demektir.

A- GENEL KURALLAR

1- Enternasyonal Forum; komünist düşünceyi benimsemiş katılımcıların platformudur. Bu anlamda, Forumumuzda şoven, ırkçı, milliyetçi, militarist, cinsiyetçi düşünceler ifade edilemez. Katılımcılar, yazdıkları yazılardan doğrudan kendileri sorumludurlar, katılımcıların, yazdığı yazıdan forumumuz, sorumlu değildir.

2- Sitemiz Enternasyonal Forum yalnızca “Enternasyonal Forum” imzasıyla yayınlanan yazılardan sorumludur.

3- Enternasyonal Forum; bir ya da bir kaç, siyasi çizginin tasarrufu altında değildir. Tüm siyasi çizgilerin düşünsel temsiline, bu çizgileri savunan kişilerin kendilerini çizgisel olarak özgürce ifade etmesine zemin sağlar. Her hangi bir siyasi çizgi kendini ancak düşünsel anlamda burada var eder. Katılımcıların reelde siyasi yetkileri burada geçerli değildir. Ayrıca, bu yetkinin burada kullanılmasına olanak da yoktur.

4- Enternasyonal Forumu'n, işleyişinin temel mantığı; düşüncelerin aktarımı, özgürce tartışılması, kardeşçe paylaşımı ve birlikte yaratımı işleyişine zemin olmaktır. Bu anlamda tüm kuralların anayasal güvencesi bu mantıktır. Bu mantığa uymadığı yada işleyişi örselediği düşünülen tüm kurallar tartışmaya açılabilinir ve gerekirse bu temel mantığın ışığında, değiştirilir.

5- Enternasyonal Forumun iç işleyişinde; yönetimsel yetkiler asla bir ayrıcalık aracı olarak değil bir hizmetli mantığı ile kullanılır. Tersi durumlarda, bu olay tartışmaya açılarak düzenlenebilinir. Bunun denetimi tüm katılımcılara aittir.

6- Enternasyonal Forum'un her katılımıcısı forum işleyişinde tüm yönetim ekibi ile aynı düzeyde yetkilidir. Katılımcı denildiğinde yönetici olan-olmayan tüm kişiler dahildir. Bu anlamda algılanmalıdır. Yönetici kişiler, katılımcılar içersinde alanları ile sınırlı yetkiye sahip, birer hizmetli konumunda olanlardır.

7- Yönetici ekip işleyiş kurallarının uygulanmasında birer hizmetli konumunda ve bu işleyiş ile sınırlı yetkilere sahiptir. Ayrıca, işleyişteki aksaklık ve hatalardan, forum katılımcılarından daha fazla sorumludurlar. Forum işleyişi veya bir müdahale sırasında yetkilerini forum işleyişinde olumsuz kullanmaları halinde daha sert yaptırımlara maruz kalacaklardır. Bir katılımcıya uygulanabilen anlayış yöneticilere uygulanamaz.

8- Enternasyonal Forum yönetici ekibi her ne kadar katılımcıların ve forum ilkelerinin üstünde olamayacağı belirtilmiş ise de bir o kadar da bu arkadaşlarımızın hizmetlerini sağlıklı yapabilmeleri için tüm katılımcıların onlara uygun zeminleri sağlamaları da ayrı bir sorumluluktur. Bu anlamda; yönetici kişinin değil, hizmet alanının saygınlığına, yetkisine müdahaleye izin verilemez. Bu noktadaki karışık bir durum forumda var olan şikayet ve öneri bölümlerinde dillendirilmeli ve yönetime bildirilmelidir. Bunun dışında yaşanacak olumsuz polemiklerden katılımcı kişiler sorumludur.

B- İŞLEVSEL KURALLAR
1- YÖNETİM BİÇİMİ, GÖREVLER VE KURALLARI

YÜRÜTÜCÜ ORGAN

Adminler ve Danışmanlardan oluşur. Sayı sınırı tüm yönetim kararı ile belirlenir. Forum işleyişinin üst yürütücüleridir. Yetkileri kurallarla belirlenmiştir. Forum yönetiminin aldığı kararları ve kuralları uygulamaya koyarlar. Forumdaki tüm hatalardan ve eksik-yanlış uygulamalardan sorumludurlar. Genel yönetim toplantısı kararları ile ve 3/2 çoğunluk oy ile görevden alınabilirler. Çok özel ve ani durumlarda yürütücü organın yarısından bir fazlası oy ile görevden alınabilirler.
Bir admin en az iki danışmanın onayı olmadan bir yöneticiyi görevden alamaz. Özel durumlarda bile bir danışmanın onayı zorunludur.
Yürütme organı üyelerinin birinin talebi üzerine sürekli toplantı yapabilirler. Sayılarının bir fazlası ile yetkileri dahilinde kararlar alabilir, uygulamaya koyabilirler. Kararlarının değişimi talebi yönetim kurulu toplantısı sonucu yarıdan bir fazla oy ile geçerli olur.
Görevden alınma gerekçeleri;

1- Enternasyonal Forumu teknik ve işleyiş anlamında bilinçli, zora sokmak,.
2- Yetkilerin kişisel kullanımı
3- Etik değerlerin dışına çıkmak.

ADMİN : Forumun tüm teknik işlerinden ve forum işleyiş düzeninden sorumludur. Bir kişi tüm teknik yasal-teknik yetkilere ve sorumluluğa sahiptir. Yardımcılarını, yönetime önerir, onay alır ve ayrıca yürütücü organa da onaylatarak seçebilir.

DANIŞMAN: adminler ile aynı yetkilere sahiptirler. Sadece teknik olarak yasal sorumlu adminin teknik haklarına sahip değillerdir. Danışmanların seçimi ve görevden alınışları, tıpkı adminler gibidir. Aynı işleyiş geçerlidir.

YÖNETİM KURULU
Admin, danışmanlar, moderatörler lerden oluşur. Yönetim kurulu toplantılarında her yöneticinin bir oy hakkı vardır. Eşitlik halinde, karar bir sonraki toplantıya yada yürütücü organa bırakılır. Bazı kararları ya da uygulama değişikliklerini katılımcılara açma kararı alabilirler.

SUPER MODARATÖR, MODARATÖR; yetkileri forum işleyişinde vuku bulan ve işyeliş ilkelerinde belirtilen yasak ve hatalı yazılara müdahale etmektir. Aynı zamanda bu işlevde bulunanlara yaptırım kuralları çerçevesinde yaptırım uygulamaktır. Küfür, hakaret, ispatsız itham, şöven-milliyetçi, cinsiyet ayrımı içeren kelimelere ve bunları bilinçli yazan art niyetli kişilere direk müdahalede bulunabilirler. Emin olmadıkları durumda en az bir danışmanın onayını almaları zorunludur. Görevlerini ifa ederken yaptıkları hata ve haksızlıktan kendileri ve onay aldıkları danışman ortak sorumluluk altındadır. Onay almadan yaptıklarından ise kişisel sorumlukları vardır. Ama, bu durumda dahi danışmanlar hata ve haksızlığa uğrayan kişiden forum adına özür dilemek zorundadırlar.

DENEME MODERATÖR: katılımcının talebi üzerine ilk toplantıda onaya sunulur ve yarıdan bir fazla oy ile kabul-red edilir. Kabul halinde bir süre sonra ilk toplantıda yeniden ele alınır. Kabul sonucu moderatör olur. Her toplantıda karar sonraya bırakılabilinir. Bırakma ise yine yarıdan bir fazla oy ile kabul-red edilir.

YAZAR; bu kişiler katılımcı veya yöneticilerin talepleri ile, admin ve danışmanların kararları sonucu nitelendirilirler. Hiçbir yetkileri yoktur. Saygın ve geçmiş değerlerimizden kişilerdir. Yazar statüsünün amacı ise anlamsız ve gereksiz tarzlarla muhatap olmaları ve aktaracakları düşüncenin örselenmemesi amaçlanmıştır. Bu nitelendirmeye sahip kişilere karşı işletilecek saygısızca ifadelere tüm yönetim müdahalede bulunabilir. Bu kişilerin görüşlerinden ziyade deneyim ve birikimlerinden yararlanmak amaçlanmıştır. Görüşlerine katılmamak ayrıdır.

FORUM İŞLEYİŞ KURALLARI

1- Enternasyonal Forum işleyişinde katılımcılar düşüncelerini özgürce ifade ederken, bir diğerinin özgürlük alanını sınırlayamaz. Bu anlamda; hakaret, ispatsız itham, aşağılayan kelimeler ve anlatım tarzı kullanamaz. Oportünist-revizyonist gibi siyasi eleştiriler dışında direk sistem yanlısı olduğunu ima eden, ve kişiliği rencide edici kelimeler kullanamaz. Bir devrimci yapının tüzel kişiliğine değerlerine yönelik ispatsız itham ve hakaretlerde bulunamaz.

2- Katılımcı kendi düşüncesinin en doğru olduğunu iddia eder ve bunu aktarırken bir diğeri hakkındaki asıl düşüncelerinde bulunan suçlayıcı kelimeleri kullanamaz. Bir kişinin ve savunduğu düşünce ve yapının, çok olumsuz bulduğu hatta karşı-devrimci olarak suçladığı bir yapı ve kişi, genel kabul görenler dışında ise burada ifade edemez. Bu olumsuz addedilen yapı hakkında yönetimden bir kişi yada kişiler aynı görüşte olsalar dahi, bu bir anlam ifade etmez. Kural yine geçerlidir. Eleştirilerini ve bu konuda ikna istemini uygun kelimeler ile yapabilir.

3- Katılımcı; forumda asılan yazılarda gerek kendisi gerekse bir başkası veya bir yapı ile ilgili hakaret, itham içeren kelime ve anlatım gördüğünü düşünürse bunu; açılan konunun akışını bozmadan konu içinde veya aynı zamanda eleştiri-uyarı bölümünde ayrıca açabilir. Müdahaleleri yöneticilerin yapabileceğinden, gerekli görürse bu müdahale ile ilgili eleştirilerini de aktarabilir.

4- Enternasyonal Forum'a her asılan yazı, kişiye ait olsa da forumun kolektif mülkiyetindedir. Düşünce içerik olarak kişinin tasarrufundadır ama, aynı zamanda kolektif mülkiyetten dolayı, bir polemik aracıdır. Bu anlamda işleyiş ve kurallara uygun şekilde her bir kişi muhatap olabilir. Yazı sahibi bu noktada bir tasarrufta bulunamaz. Polemiğe giren kişi yazı ile ilişkin forum kuralları ile sınırlıdır. Ancak; katılımcılar her yazıya yanıt vermek zorunda değildir. Sadece kişilere sordukları ya da iddiada bulundukları sorular nedeniyle yanıt vermek zorundadırlar.

5- Katılımcılar alıntı yaptıkları ya da dolaylı aktardıkları yazılardan sorumludurlar. Bu anlamda; Alıntı yada yazının altına kendi yorumlarını aktarmadıkları sürece..yazıya gelecek her türlü eleştiri ile de muhataplardır.

6- Katılımcılar bir başka yoldaş forum ile ilgili isim vererek eleştiride bulunamaz, ama o forumu dilediği şekilde övebilir, tanıtabilir. Bu tarz forum işleyişleri ve yapıları ile ilgili isim vermeden genel eleştiri yazılabilinir.

7- Enternasyonal Forum işleyişinde; kollektif bir paylaşım, kollektif bir yönetim amaçlanmıştır. Bu anlamda her katılımcı aynı zamanda forum sahibidir, önemli bir köşe taşıdır. Forumda yapılan her değişiklikten bilgilenme hakkına sahiptir. Yönetimsel işleyiş ve alınan kararlar mutlaka aktarılır. Bunlarla ilgili olarak, öneri ve eleştirilerde bulunabilir. Bu noktalarda karar alınmasını talep edebilir. Tüm yönetim organlarındaki kişilerle ilgili olumlu-olumsuz değerlendirmelerini sunabilir. Görevden alınmasını talep edebilir.

YAPTIRIM GEREKTİREN KURALLAR

1- Militarist, ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi ve şoven ifadeler kullanılamaz.

2- Kullanıcı isimleri ve avatarlar hiçbir biçimde devrimci değerlere karşıt olamazlar.

3- Bir başka katılımcıya hakaret, rencide edici söz, tehdit kullanılamaz.

4- Kullanıcı imzalarında başta devrimci değerler olmak üzere hiçbir hakarete, aşağılama gibi sözlere yer verilemez.

5- Hiçbir argo sözcük kullanılamaz. Kullanıldığı tek alan ise “Mizah” bölümüdür.

6- Türkçe'den farklı bir dilde yazan üyeler, (Kürtçe, ingilizce) yazdıklarının diğer katılımcılarca da anlaşılabilmesi için mutlaka yazdıklarının türkçe karşılığını yazılarının yanına eklemelidirler.

7- Konu açarken veya başka bir mesaja cevap verirken kullanılan uslubun, biz devrimcilere uygun olmasına özel bir önem gösterilmelidir.

8- Küfür, aşağılama, tahrik vb davranışlar yasaktır.

9- Chat dili ve kullanımı yasaktır.

10- Üst üste mesaj göndermek (Flood) yasaktır.

11- Konuyu saptırıcı nitelikte veya sırf mesaj yazmak (örneğin boş teşekkür mesajları gibi) yasaktır.

12- Yayınlanan konu ve içerikler şayet yayınlayan kişiye ait değilse, ürünün sahibine ve harcadığı emeğe saygı gereği, kaynak belirtmek zorunludur.

13- Kollektif mülkiyet gereği, Katılımcılar yazdıkları yazıları daha sonra silemezler veya silinmesini talep edemezler.

14- Kullandığınız kullanıcı ismi dışında ikinci bir kullanıcı ismi ile girilemez. Yöneticilerce fark edildiği takdirde yeni alınan kullanıcı ismi süresiz yasaklanır.

15- Herhangi bir yöneticinin size yaptığı uyarıları küçümsemek ya da ciddiye almamak yaptırımı gerekli kılabilir.

16- Hiçbir katılımcı başta kendisi olmak üzere bir başka üyeye ait Kişisel-özel bilgiyi yayınlayamaz.

17- Katılımcıların ''üyeliğimi silin'' veya ''yazılarımı silin'' vb talepleri onaylanmayacaktır.

18- Chatbox ancak güncelleşmiş olaylara ilişkin slogan yazılabilir. Bunun dışında chatbox öncelikle acil haberleşmeler için kullanılmalıdır

19- Bu kuralları uygulamayan üyelerimiz, maddelerin altında tek tek belirtilmese de, uyarı ile başlayan ve hiç istemediğimiz halde sitemize süresiz giriş yasağına kadar uzanan değişik yaptırımlarla karşılaşabilirler.

20- Enternasyonal Forum kuralları katılımcıların talepleri doğrultusunda oy çokluğu ile yönetim tarafından değiştirilebilir. Yenileri aktarılabilinir.
 
#2
gördüğüm kadarıyla iki katılımcı forum kurallarını onaylamadığını belirtmiş. burada onaylamaktan daha önemli olan neden onaylanmadığının gerekçeleridir. bu aynı zamanda eksikliklerin de ele alınmasını kolaylaştırır.
teknik olarak bilmiyorum ama nedenleri burada yazmak isteyen katılımcıların.. ismi görünüyor mu.. admin arkadaşlar belirtirler..

bu anlamda gizliliği doğru bulmasam da doğal buluyorum.. bir çok forumda yaşanan.. yönetimsel uygulamalardaki hatalardan dolayı bu çekince olabilir. enternasyonal forum bu noktada yeterli güvenceyi verecek pratiği henüz yaşamamıştır.. anketinde bir amacı bu idi.
bir şekilde bunun teknik koşulları yaratılabiliniyorsa yaratılmalıdır..

olmaz ise bu onaylamayan arkadaşlara yardımcı olma zorunluluğumdan dolayı.. aracı olabilirim. bana aktarırlar ve ben asarım.. ve bunu gizli tutmayı namusum sayarım.. en ufak bir hatamda bana bu noktada gelecek her sözüde şimdiden kabullenirim..


saygılarımla
suat arabacı

not; denedim görünüyormuş..:)
 
Son düzenleme:
#3
Merhaba
Önce tüm dostlarıma başarılar dilerim.Kurallar genelde olması gerekenler.Bazı deneyimlerime dayanarak,forumdan uzaklaştırma cezasının en son düşünülecek ceza olduğunun ve hemen kestirmeden bir hafta bir ay gibi katılımcıları forumdan ve belkide devrimci dayanışmacı arkadaşlıktan soğutabileceğini düşünerek hassas davranılması gereğini vurgulamak istiyorum.Cezalar birer gün artırılmalı,ve gerçekten hak ediliyorsa uygulanmalı.Bunun yerine hatalı veya yanlış mesaj silinerek katılımcı uyarılmalı ve foruma olumlu katkısı sağlanmalı.
Bende katılımcı olarak onay veriyorum.Yoldaşça selamlar.

Bir not:Tarih bölümünde gün-ay-yıl olarak değişiklik mümkün değil mi?
 
#4
sevgili dostlar bir süredir foruma geç girmek zorunda kaldım özür dilerim. benim forum kurallarına ekleyecek bir şey şimdilik yok gerekeni arkadaşlar yapmış ellerine sağlık. benim fazla katkı yapacak şimdilik yok. eğer ileriki dönemler de forum kurallarına eklnecek maddeler olursa tartışır ekleriz. kurallar hiç bir zaman katı kuralları içermemeli ama forum işleyişi için de her kesin kurallara uymasını bir görev olarak düşünülmelidir. her kese forumda iyi çalışmalar dileğiyle saygılar.
 
#5
Merhaba
Önce tüm dostlarıma başarılar dilerim.Kurallar genelde olması gerekenler.Bazı deneyimlerime dayanarak,forumdan uzaklaştırma cezasının en son düşünülecek ceza olduğunun ve hemen kestirmeden bir hafta bir ay gibi katılımcıları forumdan ve belkide devrimci dayanışmacı arkadaşlıktan soğutabileceğini düşünerek hassas davranılması gereğini vurgulamak istiyorum.Cezalar birer gün artırılmalı,ve gerçekten hak ediliyorsa uygulanmalı.Bunun yerine hatalı veya yanlış mesaj silinerek katılımcı uyarılmalı ve foruma olumlu katkısı sağlanmalı.
Bende katılımcı olarak onay veriyorum.Yoldaşça selamlar.

Bir not:Tarih bölümünde gün-ay-yıl olarak değişiklik mümkün değil mi?
Sayın hsynT;
Çok hassas ve olması gereken hususlara değinmişsiniz. Cezalardan çok çekmiş ve cezalandırıldıkça daha çok hırslanmış örselenmiş kimseler olarak çözümün ceza vermekle olmayacağının bilincindeyiz, olmakta zorundayız.

Not: Tarih formatı düzeltilmiştir.

Saygı ve Selamlarımla
 
#6
genel kurallar içerisinde yer alan 5. maddenin daha sıkı denetim altında yürütülmesini ve yaptırım gerektiren davranışların altına cezasının teker teker yazılmasını talep ederek kabul ediyorum.bu cezaların teker teker yazılmasını istememin sebebi,aynı hatalı davranışa yöneticinin farklı cezalar vermesini önlemektir.5.maddenin daha sıkı denetimde tutulmasını istememin sebebi ise gevşek davranıldığında yöneticilerin forumlara verdikleri hasarların çok büyük olması nedeniyledir.
 
Son düzenleme:
#7
Merhaba dostlar.

Öncelikle taslağı hazırlayan arkadaşlara verdikleri emeklerinden dolayı teşekkürler. Ancak bir konu dikkatimi çekti. Özellikle bir kaç kez tekrarlanmış "milliyetçi ve şoven ifadeler". Solun ve içerisinde bulunduğumuz sanal ortamın en büyük sorunlarından biriside bu ifadelerdir. Hangi ifade kime göre şoven, kime göre milliyetçi bunun ayrımını yönetim olarak bile bir fikir birlikteliği sağlanarak yaptırım uygulanması imkanı gözükmüyor sanırım. Amaç bir kazanım yaratmak ise kimse komünist olarak dünyaya gelmiyor. Düzen ideolojisi yada sapmalarla gelen yada içeride sapmaya uğramış üyellerden (bu adminde olabilir) milliyetçi yada şoven ifadeler duymak şaşırtıcı bir durum olarak görülmemeli...
 
#8
Bu taslağı hazırlayan tüm arkadaşları harcadıkları emeklerinden dolayı kutlarım.
Umarım pek çok forumun başaramadığı ilkesellik ve düzeyliliği siz başarırsınız.
Bu bağlamda sizlere başarılar diler,kolay gelsin derim.
Benim forum kurallarında olması gerektiğini düşündüğüm ilke,özlenmini duyduğumuz,geleceğin toplumununda işleyiş ilkesi olan DOĞRUDAN DEMOKRASİNİN olmazsa olmazı olan Yöneticilerin,Katılımcılar Tarafından Geri Çağrılma İlkesidir.
Öncelikle bu ilkenin hayata geçmesi,katılımcıların bu ilkeyi ne kadar içselleştirdiği ile ilintilidir.
Ben Enternasyonal Forumun bunu başaracağına inanıyorum.
Dostlukla
Asimov
 
#9
burada eleştirilecek çok yan var. sadece şuraya baksanız yeter.

Enternasyonal Forum; komünist düşünceyi benimsemiş katılımcıların platformudur. Bu anlamda, Forumumuzda şoven, ırkçı, milliyetçi, militarist, cinsiyetçi düşünceler ifade edilemez. Katılımcılar, yazdıkları yazılardan doğrudan kendileri sorumludurlar, katılımcıların, yazdığı yazıdan forumumuz, sorumlu değildir.

komünist düşünceyi benimsemiş derken ne demek istiyorsunuz?avrupa komünizmi düşünceside giriyor mu?milliyetçi ve militarist düşünce derken mesela ben ülkemde emperyalist üsler istemiyorum dediğim zaman milliyetçi bir söylem değil mi?bu tür söylemler yasak mı?yada militarist düşünce derken che nin askeri yazılarını alberto bayonun gerillanın el kitabı tarzı eserlerini bu düşünceye katıyor musunuz ?yani ucu açık ve sanki bir yerden kopyalanmış biçimde.söylemler daha sadeve anlaşılır nerde başlayıp nerede biteceğ anlaşılır tarzda olmalı.bence bu tüzüğü yapmanıza gerek yok ileride yapılsa daha iyi olur.
 
#10
burada eleştirilecek çok yan var. sadece şuraya baksanız yeter.

Enternasyonal Forum; komünist düşünceyi benimsemiş katılımcıların platformudur. Bu anlamda, Forumumuzda şoven, ırkçı, milliyetçi, militarist, cinsiyetçi düşünceler ifade edilemez. Katılımcılar, yazdıkları yazılardan doğrudan kendileri sorumludurlar, katılımcıların, yazdığı yazıdan forumumuz, sorumlu değildir.

komünist düşünceyi benimsemiş derken ne demek istiyorsunuz?avrupa komünizmi düşünceside giriyor mu?milliyetçi ve militarist düşünce derken mesela ben ülkemde emperyalist üsler istemiyorum dediğim zaman milliyetçi bir söylem değil mi?bu tür söylemler yasak mı?yada militarist düşünce derken che nin askeri yazılarını alberto bayonun gerillanın el kitabı tarzı eserlerini bu düşünceye katıyor musunuz ?yani ucu açık ve sanki bir yerden kopyalanmış biçimde.söylemler daha sadeve anlaşılır nerde başlayıp nerede biteceğ anlaşılır tarzda olmalı.bence bu tüzüğü yapmanıza gerek yok ileride yapılsa daha iyi olur.
diğer sayfalardaki üslubunuzu burada da devam ettiriyorsunuz bu tarzınız yapıcı değildir..
yine de; size bazı açıklamalarda bulunulacaktır..

1- komünist düşünceyi benimsemiş derken ne demek istiyorsunuz?

öncelikle belirtyeyim ki..komünist düşüncenin ne demek olduğunu size anlatmak zorunda kalmam çok üzücü bir durumdur.
avrupa komünizmi derken siz ne demek istiyorsunuz bilemem.. komünizm; sınıfsız sistemi isteyen, özel-mülkiyeti kaldırmak isteyen her kişi ve düşünce komünisttir. ve komünizm bir sistemdir. nesneldir ve bir felsefe ve kuram değildir.
komünizm, felsefe veya bir kuram değildir; komünist kuram olarak çok çeşitleri vardır.
anarşizm, marksizm, marsist-leninistler, marksist-troçkistler, m-l ve stalinci hatta mao cular
vs. çoğaltılabilinir. her biri birer kuramdır. hangisi daha doğru yada tek doğru karar tarihe aittir. bilimsel olarak kuramların mutlak doğruluğu iddia edilmez bu dinsel kuramlar için geçerlidir.
2-milliyetçi ve militarist düşünce derken mesela ben ülkemde emperyalist üsler istemiyorum dediğim zaman milliyetçi bir söylem değil mi?bu tür söylemler yasak mı?
komünistler sadece yaşadıkları ülkede değil başka ülkelerde de emperyalist üsler istemezler.. bunun için ayrıntıya gerek duyan olursa sizin yaptığınız gibi sorarlar bizde anlatırız..
komünistler zaten ülkemde derken bunu ulusalcı bir mantıkla demezler ama bunu ifade ediyorlarsa komünistliklerini sorgulamaları gerekir. milliyeçi söylemin ne olduğu çok açıktır. kararsız kaldığınız yerleri şimdi olduğu gibi söylersiniz açıklarız.. bilmemek ayıp değildir. anlatmaktan yüksünmeyiz...
ayrıca üslere karşı çıkmak için komünist olmaya da gerek yoktur. milliyetçi söylemler bellidir. bazı kelime ve kavramlarla ilgili sorununuz varsa..o kelime ve kavramları belirtin varsa açıklarız.. ama üslere karşı çıkmak ile milliyetçilik ayrı olaylardır. bir faşist bile üslere karşı çıkabilir bunu söyledi diye ne o anti-emperyalist olur nede bunu söyleyen faşist olduğundan milliyetçi söylem olarak ele alınır.
3-yada militarist düşünce derken che nin askeri yazılarını alberto bayonun gerillanın el kitabı tarzı eserlerini bu düşünceye katıyor musunuz
militarizmi gerilla ile yada devrimci militanlıkla karıştırmanızı anlayabiliyorum.. dediğim gibi bilmemek ayıp değil soruyorsunuz bizde izah etmekten onur duyarız..
militarizm denilince burjuva entellektüelleri bile sistemin askeri yapıları ve sivil uzantıları olarak alır. gerillaya en fazla terörist der.. militarist yapı demez ben duymadım...
eğer şiddete karşı çıkan bir kişi de olabilirsiniz. bu anlamda gerilla savaşına karşı da olabilirsiniz. bunu belirtirken hakaret ve asılsız ithamlar olmazsa belirtebilirsiniz de..
4-yani ucu açık ve sanki bir yerden kopyalanmış biçimde.söylemler daha sadeve anlaşılır nerde başlayıp nerede biteceğ anlaşılır tarzda olmalı.bence bu tüzüğü yapmanıza gerek yok ileride yapılsa daha iyi olur
--kural ve işleyişler bir yerden kopyalanmadı. ayrıca kopyalamaktanda utanç duymayız. sadece nereden alındığını belirtir. teşekkür ederiz.
--ucu açık ve anlaşılır olmayan yerleri ile eleştirilerinizi dikkate alırız. belirttiğiniz yerler ile ilgili bilgilendirmede bulundum. daha da isterseniz yardımcı olmak benim görevimdir.
--ilerde yapma öneriniz için teşekkürler. ama yapıldı.. siz görüşlerinizi sunuyorsunuz. eleştirilerinizi de.. bizim görevimiz yanıtlamaktır. biz de bunu yapıyoruz.

bu kurallar şu anda işlevsel haldedir. değişene kadar da geçerlidir. forumda bulunduğunuz sürede.. buna uymanızı rica edeceğiz.
elbette eleştiri ve önerilerinizi de dikkate alacağız ilk toplantıda gündeme alınacaktır..

saygılarımla
suat
 
#11
öncelikle belirtyeyim ki..komünist düşüncenin ne demek olduğunu size anlatmak zorunda kalmam çok üzücü bir durumdur.
avrupa komünizmi derken siz ne demek istiyorsunuz bilemem.. komünizm; sınıfsız sistemi isteyen, özel-mülkiyeti kaldırmak isteyen her kişi ve düşünce komünisttir. ve komünizm bir sistemdir. nesneldir ve bir felsefe ve kuram değildir.
komünizm, felsefe veya bir kuram değildir; komünist kuram olarak çok çeşitleri vardır.
anarşizm, marksizm, marsist-leninistler, marksist-troçkistler, m-l ve stalinci hatta mao cular
vs. çoğaltılabilinir. her biri birer kuramdır. hangisi daha doğru yada tek doğru karar tarihe aittir. bilimsel olarak kuramların mutlak doğruluğu iddia edilmez bu dinsel kuramlar için geçerlidir


bu sizden yaptığım ilk bölümün alıntısı.ve beni doğrular bir alıntı.verdiğiniz blgiler ve aydınlatmalar için teşekkürederim.böylece kafanızın ardındaki düşünceyi öğrendim.şimdi doğru mu yanlış mı diye sormuyorum.yanlış olan şeyi doğru ya da yanlış diye tartışılmaz.ve komünizme(!) de derin katkılar yapmışsınız.o engin derinliklerde ben yüzemiyorum boğuluyorum.bakalım neler katmışsınız.herhalde marksizm leninizm ve sosyalizm derken siz farklı şeyler algılıyorsunuz.ben farklı şeyler.

sınıfsız sistemi isteyen, özel-mülkiyeti kaldırmak isteyen her kişi ve düşünce komünisttir. ve komünizm bir sistemdir. nesneldir ve bir felsefe ve kuram değildir.

yukarıda sen söylüyorsun.anlamsız bir şey.her sakallıyı dedemiz zannedemeyiz bilmem biliyor musun?bu söylem için anket yapsan herkes bunu ister.bu herkesin komünist olduğunu mu getirir.bu söylem mar ve leninin karşı çıktığı bir söyleemdir.hatta buna karşı bayağı bir yazıları olmuştur.ama kılavzun marx lenin olmadığı için sen beni gani gani aştığın için ne diyeyim yani.komünizmin ilk aşamasının sosyalizm olduğunu sosyalizmin proleteryanın diktatörlüğü olduğunu ve sosyalizmde amaç yeni insanı yaratırken üretim ve tüketimdeki anarşiyi yoketmek olduğu bürokrasi ve askeri yapının da (yani devletin sönmesi) olarak ortaya konarak diğer sınıfsız toplum düşüncesini ortaya koyan insanlardan farkını anlatmıştır marx engels lenin vs..orada anrşistlere komünist denmemiştir.anarşistlere komünist denseydi zaten anrşizm olmazdı.neyse şuna varıyorum avrupa komünist partileride 1950 den sonra senn söylediğin söylemleri kullanarak tasfiye ettiler sosyalizmi.yada gorbaçov da brejnevde kruşuçev de bu söylemleri kullandı.yani onlara komünistmi diyeceğiz.

komünizm, felsefe veya bir kuram değildir; komünist kuram olarak çok çeşitleri vardır.
anarşizm, marksizm, marsist-leninistler, marksist-troçkistler, m-l ve stalinci hatta mao cular
vs. çoğaltılabilinir. her biri birer kuramdır.

bu söylem de ayrı bir çarpıtmadır.komünist kuramın çok çeşitleri nasıl oluyor.yani tebrik ederim gerçekten bu bilgi denizinde resmen boğuldum.marksizm kautkycilikte olabilirguevarizm olabilir vs...bence sen bunlarıdüşünebilirsin ama bunları komünist düşünce olarak verme.o yazdığında zaten bunları sezdiğim için sordum.ve nasıl açığa çıkıyor.en azından komünist manifestoyu okusan ya da tartışsan insanlar komünizmin ne olduğunu hangi ilke ve kuralları olduğunu anlar.şimdilik bu kadar daha sonra devam edelim.
 
#12
öncelikle belirtyeyim ki..komünist düşüncenin ne demek olduğunu size anlatmak zorunda kalmam çok üzücü bir durumdur.
avrupa komünizmi derken siz ne demek istiyorsunuz bilemem.. komünizm; sınıfsız sistemi isteyen, özel-mülkiyeti kaldırmak isteyen her kişi ve düşünce komünisttir. ve komünizm bir sistemdir. nesneldir ve bir felsefe ve kuram değildir.
komünizm, felsefe veya bir kuram değildir; komünist kuram olarak çok çeşitleri vardır.
anarşizm, marksizm, marsist-leninistler, marksist-troçkistler, m-l ve stalinci hatta mao cular
vs. çoğaltılabilinir. her biri birer kuramdır. hangisi daha doğru yada tek doğru karar tarihe aittir. bilimsel olarak kuramların mutlak doğruluğu iddia edilmez bu dinsel kuramlar için geçerlidir


bu sizden yaptığım ilk bölümün alıntısı.ve beni doğrular bir alıntı.verdiğiniz blgiler ve aydınlatmalar için teşekkürederim.böylece kafanızın ardındaki düşünceyi öğrendim.şimdi doğru mu yanlış mı diye sormuyorum.yanlış olan şeyi doğru ya da yanlış diye tartışılmaz.ve komünizme(!) de derin katkılar yapmışsınız.o engin derinliklerde ben yüzemiyorum boğuluyorum.bakalım neler katmışsınız.herhalde marksizm leninizm ve sosyalizm derken siz farklı şeyler algılıyorsunuz.ben farklı şeyler.

sınıfsız sistemi isteyen, özel-mülkiyeti kaldırmak isteyen her kişi ve düşünce komünisttir. ve komünizm bir sistemdir. nesneldir ve bir felsefe ve kuram değildir.

yukarıda sen söylüyorsun.anlamsız bir şey.her sakallıyı dedemiz zannedemeyiz bilmem biliyor musun?bu söylem için anket yapsan herkes bunu ister.bu herkesin komünist olduğunu mu getirir.bu söylem mar ve leninin karşı çıktığı bir söyleemdir.hatta buna karşı bayağı bir yazıları olmuştur.ama kılavzun marx lenin olmadığı için sen beni gani gani aştığın için ne diyeyim yani.komünizmin ilk aşamasının sosyalizm olduğunu sosyalizmin proleteryanın diktatörlüğü olduğunu ve sosyalizmde amaç yeni insanı yaratırken üretim ve tüketimdeki anarşiyi yoketmek olduğu bürokrasi ve askeri yapının da (yani devletin sönmesi) olarak ortaya konarak diğer sınıfsız toplum düşüncesini ortaya koyan insanlardan farkını anlatmıştır marx engels lenin vs..orada anrşistlere komünist denmemiştir.anarşistlere komünist denseydi zaten anrşizm olmazdı.neyse şuna varıyorum avrupa komünist partileride 1950 den sonra senn söylediğin söylemleri kullanarak tasfiye ettiler sosyalizmi.yada gorbaçov da brejnevde kruşuçev de bu söylemleri kullandı.yani onlara komünistmi diyeceğiz.

komünizm, felsefe veya bir kuram değildir; komünist kuram olarak çok çeşitleri vardır.
anarşizm, marksizm, marsist-leninistler, marksist-troçkistler, m-l ve stalinci hatta mao cular
vs. çoğaltılabilinir. her biri birer kuramdır.

bu söylem de ayrı bir çarpıtmadır.komünist kuramın çok çeşitleri nasıl oluyor.yani tebrik ederim gerçekten bu bilgi denizinde resmen boğuldum.marksizm kautkycilikte olabilirguevarizm olabilir vs...bence sen bunlarıdüşünebilirsin ama bunları komünist düşünce olarak verme.o yazdığında zaten bunları sezdiğim için sordum.ve nasıl açığa çıkıyor.en azından komünist manifestoyu okusan ya da tartışsan insanlar komünizmin ne olduğunu hangi ilke ve kuralları olduğunu anlar.şimdilik bu kadar daha sonra devam edelim.
sayın aykut amca..
devam edecek bir şey yoktur..
bu tarz düşüncelerinizi bir sayfa açar dillendirirsiniz..
herkes de aydınlanır..

bu sayfa forum kuralları ile ilgilidir..

suat
azından komünist manifestoyu okusan ya da tartışsan insanlar komünizmin ne olduğunu hangi ilke ve kuralları olduğunu anlar
not; komünist manifesto yazıldığında imzası olanlar ve o dönem enternasyonal üyesi olanlardan bir grup da.. anarşistlerdi. tarih kişilere göre algılanmıyor gerçeklere göre algılanır...
 
Son düzenleme:
Üst