Hanif İslam Öğretisi-Kur'an ve Bilim Işığında Din

#1
Hanif İslam Öğretisi-Kur'an ve Bilim Işığında Din

Milyarlarca insan öyle ya da böyle bir şeye inanmakta ve inandığı şeyin doğruluğunu bile sorgulamadan hayatı boyunca körü körüne inandığı şeyle yaşamaktadır. Doğru nedir ve neye göre tanımlanır? Sizce bir şeyin doğruluğu nasıl bilinebilir ve sizce doğru olan bir şey, gerçek anlamda doğru mudur? Evet, milyarlarca doğrunun olduğu ancak gerçekkte doğrunun ne olduğunu bilmediğimiz bir dünyada yaşam sürüyoruz…

İnançlarınızı sorgulamaya hazır olun… Bildiğiniz her şeyi kökten sarsacak, sizi şoke edecek bir öğreti: Hanif İslam Öğretisi… Kur’ân odaklı bir din anlayışı…

******

Bir konunun gerçekte doğru olup olmadığı yani gerçekliğini neye göre belirlemeliyiz? Referans kaynağı ne olmalıdır? Doğanın ve evrenin işleyişi açısından gerçeklik; gözlem, deney ve saf matematiğin denklemleri ile belirlenebilir. Felsefik düşünceler, sosyoloji, din ve siyasi bilimler gibi toplumun tamamını ilgilendiren konularda gerçeklik ise bir sağlama kitabı olan Kur’ân’a başvurularak belirlenebilir. Yani doğanın ve evrenin işleyişi açısından bir konu; gözlem, deney ya da matematiksel denklemlerle ispatlanabiliyorsa bu şeyin doğruluğundan bahsedilebilir. Felsefik düşünceler, sosyoloji, din ve siyasi bilimler açısından ise bir konu; eğer Kur’ân’a dayandırılabiliyorsa o şeyin doğruluğundan bahsedilebilir. Yani gelenek, görenek ya da toplumda bir şeye inananların sayısı, asla o şeyin gerçekliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz.

Hanif İslam Öğretisi; yeni bir din, yeni bir mezhep, yeni bir cemaat ya da yeni bir tarikat değildir. Hanif İslam Öğretisi sadece ve sadece Kur’ân odaklı ve var olan her şeyin Kur’ân’da var olduğunu ve dini anlamak ve yaşamak için Kur’ân’ın yeterli ve eksiksiz olduğunu savunan bir öğretidir. Dini, her bireyin ruhani yolculuğu olarak algılar ve bu ruhani yolculukta Kur’ân dışında ne bir cemaate, ne bir mezhebe, ne bir tarikata ne de herhangi bir hadis kaynağına gerek olmadığını savunur. Hanif İslam Öğretisinin ne bir önderi, ne bir tarikatı, ne de bir cemaati vardır. Hanif İslam Öğretisinde tek ve tek referans kaynağı, değişmemiş ve doğruluğundan şüphe duyulmayan Kur’ân’ın ta kendisidir.

Haniflik; akıl, mantık ve bilim ışığında araştırarak, sorgulayarak doğruyu bulmaya çalışmaktır. Bir hanif; körü körüne bir inanışa, düşünceye ya da herhangi bir öğretiye inanmaz. Bir hanif için; gerçeğin peşinde koşmak, gerçeği yaymak, toplumu bilgilendirmek ve toplumun yararı için çalışmak esastır. Bu açıdan bir hanif barışçıldır ve kimseye kin gütmez. Herkes ona yüz çevirse de ve kimse onu sevmese de O, kimseye yüz çevirmez ve herkesi sever. Allah'ın adının “Es-Selam=Barışçıl” olduğunu bilir ve barış ve dostluğun yayılması için Cennet selamı olan “Selam ve Selam=Barış ve Barış” diyerek insanlara selam verir. Çünkü “Selam ve Selam” ın bir dua olduğunu ve bu selam ile Allah’ın hem kendisini hem de karşısındakini daha barışçıl biri haline getireceğini bilir.

******

İslamın kaynağı, Kur’ân ve Hz. Muhammed değil midir? Peki, Peygamber Kur’ân dışında söz söylemiş midir? Allah’a alternatif emirler (sünnetler), Allah’ın emrettiği emirler dışında bir şey söylemesi mümkün müdür? Allah’ın emrettiği şeyler (farzlar) dışında kendi, Kur’ân’da yer almayan ancak sadece hadislerde yer alan şeyleri (sünnetleri) gerçekten yapmış mıdır?

“Sana vahyolunana sım sıkı sarıl. Şüphesiz ki sen dos doğru bir yoldasın. Bu Kur’ân senin için de, kavmin için de büyük bir şereftir. Hepiniz ondan mes’ul tutulacaksınız”. Zuhruf Suresi 43-44

*****

Yukarıdaki paragraflar, Ahmet Toprak’ın Hanif İslam Öğretisi-Kur’an ve Bilim Işığında Din kitabından alıntıladığım bazı bölümler olup kitap müthiş bir dille yazılmış. İnsanı düşünmeye sefk eden ve kişinin inandığı şeyin doğruluğunu sorgulamaya iten bir kitap. Kitap, bildiğimiz İslam konusunda tüm kalıpları yıkmakta ve Kur’an ışığında gerçek bir din anlayışını (acaba namaz gerçekte kaç rekat?, Kur’an’da türban konusu geçiyor mu?, Kur’an’a göre oruç?, Kur’an’a göre hırsıza verilecek ceza? Kur’an’a göre zina ve cezası?) bize sunmaktadır. Eğer sizde gerçekliği görmek, kalıpları kırmak ve bir beyin fırtınası içine girmek istiyorsanız mutlaka bu kitabı okuyunuz…
 
Üst