Huseyno - Seîdê min lawo..

#1
Delololo hewûlololo wîlolo ....lololo,aax lolo lololo......kederû mereza dilê min lawo cuqas di dilê dîya xweda

tu sêrîne berxê,ewqas tu axayi gelo,gulê digo eyso mehrûmê,wesîla lê lawo rabe,min sond xwarîye ez resbozan

xwedî nakim,lawê resbozê sayî,ezê rabim cânîya ehmedê xwe ji tewlê bikisînim vê sibê,ezê rabim xwe berdim

qoce dîyarbekira sewitî,ji herdû kurê hecî âbdulara bêjim,mala we sewitî belqitîye mistiko derbekî li bejna bavê

âhmedê min daye,yekê mîna hesoyê îbrahîm dujminê bavû kalanbû,digirîya digot sed heyfû sed yazix lawo

heywax gelo sed koranî.

Delololo hewûlololo wîlolo.....lolololo axlolo lololo,lolololo....kederû mereza dilê minî seîdê min lawo ciqas

Di dilê dîya xweda tu sêrînî berxê,ewqas tu axayi gelo.

Delololo hewûlololo wîlolo.....lolololo axlolo lololo,lolololo.... kederû mereza dilê minî seîdê min lawo ciqas

Di dilê dîya xweda tu sêrînî berxê,ewqas tu axayi gelo.gulê digot âysê mehrûmê,wesîla lê lawo rabe bibêje

Mistiko xayîno bêbexto malmîrato te cima limin ha kir,te derê dêrû mizgevtan vê sibê bi qîrû simakir

Te dilê dostû dujminê mînanî hesoyê brahîm,neyarê bavû kalan malmîrato vê sibê gelo te bi min saakir,

Gulê digot âyso mehrûmê wesîla lê lawo rabe bibêje mistiko xayîno bêbexto malmîrato sibeye pozê kevanê

Qîrê,pira batmanê bisewûte gelo vê sibekê bi ce ye,min dît dengê tuvinga belqitêyê mistiko dikete cîyaû

Zozanan,ji êvarda bi oxilmeye.

Wesîlayê bi sê denga dike gazî,dibê tirsa min ewe sibê di nava âsîra remanda belevbe,bibêjin dilê porkura

Wesîla û kopekê mistiko di hevda heye,wesîlayê bi sê denga diki gazî,dibê bi qurânû kitêbê mala meyi,

Tucara hayê min ji van gotinû xeberdanû galegalên hanê tuneye,ditirsim sibê di nava âsîrên remanda

Belavbibe,bibêjin sebeba serê lawûkan porkura wesîlayi,gulê digot âyso mehrûmê wesîla lê lawo

Huseyno - Seîdê min lawo..


Rabe bibêjê qasido malmîrato tu rabe tu qasidî,vê sibekê xwe girêbide gelo bi dewrêsî,rabe here

Qocê dîyarbekira sewitî pista xwe bide darê qapîyê emnîyetê.lawo vî sibê awirekî bide qawisa pêsî

Ji herdû kurên hecî âvdulara bêje mala we sewitî belqitîyê mistiko derbekî li bejna bavê âhmedê min

Daye,ka vê sibekê ka tu ji âsîra bê serû sermîyan ra ci dibêjê,eman neman eman neman wîîî...neman

neman kederû mereza dilê minî seîdê min lawo
Di dilê dîya xweda tu sêrînî berxê,ewqas tu axayi gelo

Mihemed Zana
 
Üst