Kıskançlık Sevgiyi Öldürür

#1
İnsanlar, birbirlerine karşı empati kurarken, aşağıyı yukarı veya sağa sola düşünüp, tasarlarken sevgili ilan eder kendisi karşı tarafın ne düşündüğünü önemsemez.
Sevgili olurken, kıskançlık düşünce tasarımları oluşur. Bu kıskançlık sevgiyi öldürmeye başlar. Sevgili kadın, erkek, eşcinsel sevgisinin “ölmesini” engellemek için kıskançlığı öldürmelidir. Yoksa sevgisi ölecektir.
Bu kişinin kendi düşünce sistemi ve toplum içinde veya dışındaki tasarımlarını da dikkate alarak, hareket ediyor. “namus”, “halkın değerlerin”, “kadını objeleştirme”, “kadını metalaştırma”, “erkeğin metalaştırılması” anlayışlarında erkek egemen değil de, anti-erkek egemen fikirlerle hareket etmeye başladığında kendisi ile savaş vermektedir. Bu savaşta kadınla, eşcinselle barışı sağlamak için erkek egemenliğine karşı bir duruş yani anti-erkek egemen olmalıdır.
Anti-erkek egemen; davranışlarına, bakışlarına, diline, hareketlerine, gündelik yaşantısında erkek egemen anlayışlarını tespit edip veya edilen olaylara karşı savaşarak bunları yapmalıdır; eğer anti-erkek egemen olmak istiyorsa yaşamı boyunca gündelik yaşamını bu şekilde sürdürmelidir. Buna bir bireyin tek başına karşı durması zordur onun için birçok anti-erkek egemen erkekle, kadınla, eşcinselle bu konuları konuşup ne yapmalıyı sorup veya sorulan soruların cevaplarını anti-erkek egemen nasıl olunacak şekilde yapmalıdır.
Erkek egemen erkeklerin, suçlarına ortak olmak istemiyorsa erkekler; erkek egemenlere karşı da bir mücadele yürütmelidir. Hem kendilerine karşı hem de çevrelerindeki duruma karşı dikkatli hareket edip sorumluluklardan kaçmamalıdır.
Kıskançlık, sevdiği erkeğin, kadının, eşcinselin başka bir kadınlar, erkekle, eşcinselle kol kola görmesi onu öfkelendirmektedir, bu görüşle kavga, yaralama olaylarını yerine getirirler onun için kıskançlık duygusunu yaşamalı ancak kıskançlık yapmamalıdır. O kadının, erkeğin, eşcinselin yaşamına ve kendi kararlarına saygı duyarak sevgi varlığını sürdürür.
Sevgilinin her şeyine karışarak, nerede olduğunu sorarak, ne yaptığını sorarak “sorgulayıcı yargıç” gibi bir sevgili olmaz. Sevgili sevdiği insanın gündelik yaşamına ve kendi fikirlerine karşı çıkmadan yürütülür.
Kıskançlık sevgili öldürür, sevgiyi ikinci kez evlilik kurumu öldürür. İnsan duyguları bu nedenle “metalaşıp”, “kalıplaşıyor” onun için evlilik kurumuna karşı çıkarken; anti-erkek egemen olunuyor, kendi soyu için ırkçı olunmuyor, topluma düşman olunmuyor, kadın köleleştirilmiyor, iş bölümü yapılmıyor. Bunların olması için sevgili olan insanlar, yaşamlarını organize ederken, birbirlerinin yaşamına müdahale etmeden olmalıdır. Bunun devamın da evlenmeden, halkın değerlerine takılmadan “özgürcü” yaşarlar.
Sevgili için kıskançlık yapmamalı ve dalındaki çiçeği, gül koparmadan sevmelidir ki sevgi yaşasın, çiçek yaşasın, gül yaşasın.
İnsan duyguları metalaşmıştır, bundan farklı olması da mümkün değildir kapitalist toplumda onun içindir ki, her duygu da devrimci fikirler oluşturup yaşanmalıdır.
Kıskançlığa karşı sevgi,
Evliliğe karşı sevgi,
Çiçeğin koparılmasına karşı sevgi
Yaşasın sevgi…
Aykut Şahin

Yeryüzündeki Tembel Karıncalar: Kıskançlık Sevgiyi Öldürür
 
Üst