Klavye Üzerindeki Tuşlar Ve Görevleri

#1
Esc (Escape)
Verilen komutları iptal etmekte, bazen de programlardan çıkışta kullanılır.

Sekme (Tab)
Yazıda imleci sağa doğru hızlı bir şekilde kaydırmaya yarar. (Başka tuşlarla birlikte farklı işlevler görür: Alt+Tab: Pencereler arasında geçişi sağlar.)

Büyük Harf Kilitleme Tuşu (Caps Lock)
Sürekli büyük veya küçük harf yazmakta kullanılır.Tuşa basıldığında gösterge ışığı yanar.
Caps Lock tuşu yanıyorsa, büyük yazar. Harfler büyükken Shiftle harflere dokunulursa küçük yazar.

Kaldırma (Shift) Tuşu
Tek başına bir görevi yoktur, başka tuşlarla birlikte kullanılır.Yazıda Shift'e basılı tutarken bir harfe basarsak büyük harf yazar.Kelimenin yalnızca ilk harfini büyük yazacaksak Caps Lock yerine bu tuşu kullanmalıyız.Ayrıca birden çok karakter içeren tuşlarda üstteki karakterin yazılmasını sağlar.

Kontrol (Ctrl) Tuşu
Tek başına bir görevi yoktur, başka tuşlarla birlikte kullanılır.(Ctrl+X vb.)

Windows Tuşu
Başlat menüsünün açılmasını sağlar.

Alt
Açık pencerenin mönüsünün etkinleştirilmesini sağlar.

Boşluk Çubuğu (Space Bar)
Yazıda iki kelime arasında boşluk bırakmaya yarar.

Alt Gr

Tek başına bir görevi yoktur, başka tuşlarla birlikte kullanılır.Yazıda birden çok karakter içeren tuşlarda üçüncü karakterin yazılmasını sağlar.

Enter
Yapılan işlemi onaylamaya yarar.(Bilgisayarı kapatmada olduğu gibi). Yazıda bir alt satıra geçmeye yarar.Ayrıca seçili dosya ve klasörleri açar.

Back Space
İmlecin solundaki karakteri, sağdaki karakterleri çekerek silmeye yarar.

Delete
İmlecin sağındaki karakteri siler.Ayrıca seçili dosya ve klasörleri silmeye yarar.

Insert
Bu tuşa basıldığında yazılan karakter imlecin sağındaki karakteri siler ve onu yerine geçer.

Home
İmleci bulunulan satırın başına götürür.

End
İmleci bulunulan satırın sonuna götürür.

Page Up
Yazıda imleci bir ekran veya bir sayfa yukarı götürür.

Page Down
Yazıda imleci bir ekran veya bir sayfa yukarı götürür.

Num Lock
Sayı tuşlarının sayı yazması ile yön tuşu olarak kullanılması arasında geçiş yapmasını sağlar.

Print Screen
Ekranda görülen her şeyin yazdırılmasını sağlar.

Yön Tuşları
Yazıda imlecin sağa, sola, aşağı ve yukarı hareket ettirilmesini sağlar.
 
#2
FONKSİYON TUŞLARI

F1: Yardım penceresini açar


F2: Dosya ve klasörlerin isimlerini değiştirmekte kullanılır.


F3 : Arama penceresini açar.


F4 : Adres çubuğu menüsünü açar.


F5: Dosya veya klasörün içeriğini yeniler.


F11 : Pencereyi tam ekrana dönüştürür.

[A] - [Z] Alfabenin harfleri. Bu tuşlara bastığınızda çıkacak harfin büyük veya küçük olması [CapsLock] ışığı ve [Shift] tuşu tarafından belirlenir.


[0] - [9] Rakam tuşları, sayıları yazmak için kullanılır. [Shift] tuşu ile birlikte basıldıklarında üst taraflarındaki işaretler çıkar. [CapsLock] tuşundan etkilenmezler.


Bu tuşlar çeşitli noktalama işaretlerini çıkarmada kullanılır. Normal basıldıklarında alt taraflarındaki işaretler, [Shift] tuşu ile basıldıklarında üst taraflarındaki işaretler çıkar. [CapsLock] tuşundan etkilenmezler.

Türkçe F-Klavyeye çevrilenler gibi, bazı klavyelerde Türkçe harfleri çıkarmak gayesiyle, tuşlarının işlevini değiştiren Klavye Uyarlayıcı programlar çalıştırılmaktadır.

Klavye tuşlarına her program tarafından farklı görevler yüklenebilir.Bu yüzden programa göre, burada yazılanlardan farklı işlevler de görebilirler.
 
Üst