Kropotkin haklımıydı !

#1
Kropotkin haklımıydı !

Çünkü ona göre anarşizm ve komünizm bir yerlerde ayrılsalar bile aynı damardan beslenen ve birbirini tamamlayan iki disiplindir.Devletin varlığı konusunda ayrışan anarşistler ne devletin varlığını nede müdahalesini ister.Ona göre Komünist düzen (sovyetik yapılanmaya getirdiği eleştiri) kendine çekidüzen vermeli,oluşabilecek sezarist sistemin çöküşe mahkum olcağını ,komünizmin egmen kaygılarından biri olan bilinçli/eylemci insanın varolamaycağını ve kendini temsil edemiyeceğini ısrarla vurgular.

Bununda temel kaynağının üretim araçlarının merkezileştirilmesi,üretici güçlerin köleleştirilmesi, aydınlanma felsefesiyle ortaya çıkan modern devletin 15-16 yüzyıldan itibaren ücretli köleliğin örgütlenmesidir.Sovyetlerde zuhur edecek olanın bundan bağımsız bir örgütlenme olamayacağı teziydi...
 
Üst