Kürtçe ve türkçe SÖZLER.

#1
* Dara xwezîya şîn nabe. - Keşkenin ağacı yeşermez.
* Darê ji binî nebir. - Ağacı kökünden kesme.
* Deryê xerata bi bena girêdayîye. - Marangozun kapısı iple bağlıdır.
* Deryê xwe bigir cîranê xwe siz dernex. - Kapını kapa, komşunu hırsız çıkarma.
* Destê xebitî li ser zikê têre. - Çalışan el tok karnın üstündedir.
* Destkê bivir ne ji darê be dar nakeve. - Baltanın sapı ağaçtan olmazsa ağaç devrilmez.
* Dev dixwe rû fedî dike. - Ağız yer yüz utanır.
* Dêhn ne dêhnin; ê ji wan bawer dikin dêhnin. - Deliler deli değil onlara inananlar delidir.
* Dê û dotê şerkirin, bêaqila bawer kirin. - Ana kız kavga ettiler, akılsızlar inandı.
* Dibêjin tu li rê qede û bele li rê. - Derler ki sen yola çıkınca kaza bela birlikte yola çıkar.
* Dikana Bekiro; du qalib sabûn û çar torbe xwê. - Bekir'in dükkanı; iki kalıp sabun, dört torba tuz.
* Dilê şivên bixwaze kare ji nêrî şîr derxe. - Çobanın gönlü isterse tekeden süt çıkarır.
* Dilê tirsonek sênga gewr nabîne. - Korkak yürekli ak göğsü göremez.
* Dinya guleke, bêhn bike û bide hevalê xwe. - Dünya bir güldür, kokla ve arkadaşına ver.
* Dinya li dinyê; çavê gur li mîhê. - Dünya durdukça kurdun gözü koyundadır.
* Dît ezim nedît dizim. - Gördüyse benim, görmediyse hırsızım.
* Dûjminê te gêrikek be jî dîsa hesabê xwe bike. - Düşmanın bir karınca bile olsa önlemini al.
* Dûr bî nure. - Uzak ışıklıdır.
 
Üst