Lazca Dil Kursları

#1
habu...bu
haşu...şu
hau...o

hapurda...burda
haşurda...şurda
haorda...orda


pizum...bizim
sizun....sizin
onlarun...onların


birazda fiil çekimi yapalım...

gittum...gittim
gittun...gittin
gittu...gittu


kapattum...kapattım
kapattun...kapattın
kapatti...kapattı

topladum...topladım
topladun...topladın
topladi...topladı
 
Üst