Linux kullanıcı ve şifre oluşturma

#1
administrator@user-desktop:~$ sudo bash
Password:
root@user-desktop:~# useradd cemil
root@user-desktop:~# usermod -u 510 cemil
root@user-desktop:~# usermod -p 112233 cemil
root@user-desktop:~# groupadd -g 512 pazarlama
root@user-desktop:~# usermod -p 123456 cemil
root@user-desktop:~# su cemil
$ userdel -r cemil
userdel: unable to lock password file
$ su administrator
Password:
administrator@user-desktop:/$ sudo bash
Password:
root@user-desktop:/# userdel -r cemil
userdel: error removing directory /home/cemil
root@user-desktop:/#
root@user-desktop:/# userdel cemil
 
Üst