Marks - Engels - Mahir Çayan - Che Guevara ve dahası... 62 Kitap..

#1
Marks - Engels - Mahir Çayan - Che Guevara ve dahası... 62 Kitap..
Marks-Engels: Komünist Manifesto
Marks-Engels: Alman İdeolojisi [Feuerbach]
Marks-Engels: Seçme Yapıtlar-I
Marks-Engels: Seçme Yapıtlar-II

K. Marks: K a p i t a l, Cilt: I
K. Marks: K a p i t a l, Cilt: II
K. Marks: K a p i t a l, Cilt: III
K. Marks: 1844 Elyazmaları
K. Marks: Fransa'da Sınıf Savaşımları [1848-1850]
K. Marks: Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i
K. Marks: Fransa'da İç Savaş
K. Marks: Gotha Programlarının Eleştirisi
K. Marks: Ücretli Emek ve Sermaye
K. Marks: Ücret, Fiyat ve Kâr

F. Engels: Anti-Dühring
F. Engels: İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu
F. Engels: Köylüler Savaşı
F. Engels: Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu
F. Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
F. Engels: Konut Sorunu
F. Engels: Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu
F. Engels: 1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarısının Eleştirisi

V. İ. Lenin: Sosyalizm ve Savaş
V. İ. Lenin: Bir Adım İleri, İki Adım Geri
V. İ. Lenin: Bir Yoldaşa Mektup
V. İ. Lenin: Devlet ve Devrim
V. İ. Lenin: Devrimci Maceracılık
V. İ. Lenin: Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması
V. İ. Lenin: Karl Marks
V. İ. Lenin: Nereden Başlamalı
V. İ. Lenin: Ne Yapmalı?
V. İ. Lenin: Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği
V. İ. Lenin: Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky
V. İ. Lenin: "Sol" Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı
V. İ. Lenin: Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
V. İ. Lenin: Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
V. İ. Lenin: Kadın ve Ailer
V. İ. Lenin: Tarımda Kapitalizm

J. Stalin: Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm
J. Stalin: Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
J. Stalin: Son Yazılar 1950-1953

Mao Zedung: Secme Eserler, Cilt: I
Mao Zedung: Secme Eserler, Cilt: II
Mao Zedung: Çelişki Üzerine [Teori ve Pratik]
Mao Zedung: Pratik Üzerine [Teori ve Pratik]
Mao Zedung: Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları
Mao Zedung: Çin Devrimci Savaşında Strateji Sorunları

Che Guevara: Bolivya Günlüğü

Mahir Çayan: Revizyonizmin Keskin Kokusu-I
Mahir Çayan: Revizyonizmin Keskin Kokusu-II
Mahir Çayan: Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori
Mahir Çayan: Yeni Oportünizmin Niteliği Üzerine
Mahir Çayan: Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup
Mahir Çayan: Yayın Politikamız
Mahir Çayan: Devrimde Sınıfların Mevzilenmesi
Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim I
Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim II-III
Mahir Çayan: Diğer Yazılar

Ek Kitap: Oligarşi Nedir?
Ek Kitap: Şehir Gerillasının El Kitabı
Ek Kitap: Ulusal Sorun Üzerine

http://rs56.rapidshare.com/files/126302131/ekitap.rar
 
Üst