Marxizm mi? Revizyonizm mi?

#1
Marxizm ( bilimsel sosyalizm) ve revizyonizm (yapısal sosyalizm) bazı sorular soralım ve cevap verelim size göre hangisi daha mantıklı?

SOSYALİZM NEDİR?

MARXİZM= Sosyalizm tarihi gereklilikle ortaya çıkan tarihsel bir dönemdir.Sosyalizm tamamen toplumsallaştırılmış ve tek bir plana göre idare edilen tüm ayrıcalıkların ortadan kalktığı ekonomi ve toplum düzenidir.

REVİZYONİZM= Sosyalizm kurumsal-örgütsel somutlanışı,toplumun gelişme ve deneyim durumuna göre çeşitli biçimler olabilen toplumsal örgütlenme ilkesidir.Sosyalist ilke şöylediraşamın tüm alanlarına eşit ortak olma hakkı.

NEDEN SOSYALİZM?

MARXİZM= Sosyalizm işçi sınıfının misyonu olarak gerçekleştirilen,tarihin objektif yasalarından doğan bir gerekliliktir,ama aynı zamanda tüm insanlığın çıkarınada uygundur.Sosyalizm çökmeye mahkum olan kapitalizmin tarihsel mirasıdır.

REVİZYONİZM= Sosyalizm ahlaki bir gerekliliktir,eşit olmayan toplumsal ilişkilerden mağdur olan tüm insanların çıkarlarına uygundur.Sosyalizm,ilgili insanların onu uygulamaya sokabildiği ölçüde ve biçimlerde varolur.

SOSYALİZM NASIL SAĞLANIR?

MARXİZM= Kapitalist gelişmeden kendini sıyıran işçi sınıfı örgütlenir ve tarihsel misyonunun bilincine varır.İşçi sınıfı devrimle kapitalizmi söker ve tamamen yeni bir düzen olarak sosyalizmi kurar.Kapitalizmin devrimle yıkılmasından sonra girişilecek reformların sosyalizme yönelik hiç bir yapıcı işlevi söz konusu olamaz.

REVİZYONİZM=İşçi sınıfı örgütlenmeli ve kapitalizm içindeki durumları,sosyalizm ilkeler ve varolan ilişkiler karşısındaki olası seçenekler karşısında aydınlanmalı.İşçilerin çıkarına,sosyalist ilkelere,işçilerin deneyim durumlarınave verili toplumsal olasılıklara yönelik olarak adım adım kapitalist ilişkilerin yerine geçecek olan sosyalizm unsurları ile ilgili somut seçenekler önerilmelidir.Yapıcı toplumsal değişim ve işçilerin bu yolla mümkün olan deneyim ve bilgi artışı arasındaki alış-veriş oyunu sonucu sosyalizm gerçekleşir.Sosyalizm,demokrasinin tüm alanlara adım adım yayılmasıdır.

DEVLETİN VE DEMOKRASİNİN ROLÜ NEDİR?

MARXİZM= Devlet ekonomik olarak egemen sınıfın iktidar aracıdır.Ayrıca marxist sosyal
demokraside,demokratik devlet sosyalist toplum değişimi için platform olarak görülür.Marxın demokratik devleti sosyalist yeniden yapılanma aracı olarak tanımakla reddetmek arasında gidiş-gelişleri,sosyal demokraside her zaman demokrasiye bağlılıkla dengelenmiştir.

REVİZYONİZM= Devletin işlevi örgütlenmesine ve yasallığına bağlıdır.Demokratik devlet tüm toplumun çıkarları doğrultusunda işleyebilir.Demokrasi,sosyalizme giden tek mümkün yoludur ve kendi bir ölçüde sosyalizmdir, çünkü demokrasi önemli bir toplum kesimi için eşit özgürlük hakkı şeklindeki sosyalist ilkenin gerçekleştirilmesidir.
 
#3
Lenin Sosyalizme en gelişmiş demokrasiden gidilir demiyor muydu o da mı revizyonist oluyor?

RIZGARİ arkadaş,bahsettiğin anektodu açabilirmisin biraz.

Sanırım sosyalizme giden yol demokrasi mücadelesinden geçer gibi bir vurgu yapmaya çalıştın ve bunu Lenin'e mal etmek gibi bir çaba içindesin.

Konuyu biraz daha açarsan iznin olursa meseleyi tartışabiliriz...

Dostlukla...
 
#4
Lenin Sosyalizme en gelişmiş demokrasiden gidilir demiyor muydu o da mı revizyonist oluyor?

RIZGARİ arkadaş,bahsettiğin anektodu açabilirmisin biraz.

Sanırım sosyalizme giden yol demokrasi mücadelesinden geçer gibi bir vurgu yapmaya çalıştın ve bunu Lenin'e mal etmek gibi bir çaba içindesin.

Konuyu biraz daha açarsan iznin olursa meseleyi tartışabiliriz...

Dostlukla...
burda vurgu yapmaya çalışmadım öyle bi konu bana kalırsa ayrı bi başlık altında tartışılır ama açılan konu bana çok sığ bakışlı geldi aslında şu açma meselesini benden değil de filistinli arkadaştan istesen bence daha iyi olur:)

REVİZYONİZM= Devletin işlevi örgütlenmesine ve yasallığına bağlıdır.Demokratik devlet tüm toplumun çıkarları doğrultusunda işleyebilir.Demokras i,sosyalizme giden tek mümkün yoludur ve kendi bir ölçüde sosyalizmdir, çünkü demokrasi önemli bir toplum kesimi için eşit özgürlük hakkı şeklindeki sosyalist ilkenin gerçekleştirilmesidi r.

Bu laflar Leninin lafıyla pek çelişmiyor. Lenin öyle diyor onun dediği doğru tarzı bi bakış değil veyahut Lenin üzerinden düşüncemi ispatlama da değil. Benim yaptığım objektif bi bakış ve soru sordum
Yoksa her konu tartışılmaya eleştirilemeye açıktır
 
#5
Konu başlığı her yönüyle soyut ve sığ.

Öyleki Leninizmin marksizme katkılarını hiçe sayan yazı,işçi sınıfının kendiliğinden kapitalizm üretim ilişkilerinden sıyrılıp harekete geçeceğini vurgulayarak devrimci özü yadsımış,eşitsiz gelişme yasası,öncülük,örgüt teorisi gibi leninist halkaları görmezden gelmiştir.

Yaşanmış mücadele deneyimleri ve pratik bu büyük önermenin işçi sınıfının bayrağında marksizm-leninizm olarak yazması gerektiğini doğrulamıştır.

Marksizmi leninizmden soyutlamaya çalışan özellikle avrupa'da faaliyet gösteren bir çok komünist ve işçi partisinin zamanla marksizmin de yakasından düştüğünü tarih doğrulamıştır.

Filistinli arkadaş yazıyı kendisi yazmışsa bu konuya değinmesini rica edeceğim,şayet alıntıysa alıntının kaynağını belirtmesini bekliyoruz kendisinden...
 
#6
Sosyalizm nedir sorusunun bana göre Marksist yanıtı;
Sosyalizm sınıfsız ve devletsiz bir toplumsal formasyon olan Komünist Toplumun ilk evresidir.
Bu bağlamda Sosyalizm SINIFSIZ ve özsel anlamda DEVLETSİZ bir aşamadır.
Demokraside,sınıflı toplumlarda,sınıf egemenliği olan Devletin işleyiş biçimidir.
Yani Demokraside özünde bir diktatörlük,bir iktidar ilişkisidir.
Bu nedenle de Komünistler için amaç DEMOKRASİ değil,DEMOKRASİSİZLİK tir.
Asimov
 
#7
Sayın asimov demokrasi'nin her sınıf için bir diğerini alt etmesinde kullanılan bir biçim olduğu konusunda hemfikiriz.

Benim RIZGARİ'ye sorduğum soru aslında sosyalizm mücadelesini verirken demokrasi mücadelesinin baskınlığı veya etkinliği hangi tonlarda olması gerektiğiydi.

Sanırım bu konunun gelişmesi devrim stratejisi konusuna alan açar.Malumumuz demokratik devrimi sosyalizme giden yolda bir ön aşama kabul edenler bugün sosyalizm şiarının önüne demokratik mücadeleyi koymuşlardır ve bu bakış açısına revizyonizm deme lüksüne sahip olmalıdırlar komünistler.
 
#8
Benimkisi,size karşı yazılmış bir yazı değildi!
Boş yere üzerinize alınmışsınız!
Ben Demokrasinin Komünistler için salt bir araç olduğunu,hiç bir zaman bir amaç olmadığını dile getirdim.
Asimov
 
#9
Yok esteğfurullah üzerime alınmadım,sizin mesajınızda bir kötülük falan da görmedim:)

Zaten sosyalizme giderken sosyalist devrimin önüne herhangi bir aşamanın koyulmaması konusunda aynı fikirde olduğumuzu da düşünüyorum.

Demokrasi hakkında Behice Boran'ın ''her niyete göre yiyilen bir muz'' benzetmesini ve Lenin'in demokrasinin istemlerinin mutlak şeyler olmadığını vurguladıktan sonra ''hangi sınıf için?'' sorusu her daim aklıma gelir...
 
Üst