reel sosyalizmin son kalesi küba

#1
üretici güçlerin ilerlemesi yani "ilerlemeci" felsefenin öz olarak mülkiyetçi sistemin kapitalist aşamasına katkı sunacağını söylüyorduk..

tarihsel materyalizm.; tarihin.. üretici güçler temelinde(yaratıcılığı ve hükmediciliği) olageldiği ve ilerlediği üzerinedir.. kavrama genel olarak baktığınızda şöyle de algılamak olasıdır..
var olan maddi yaşam(doğa) içindeki her şey bilinci belirler ve bilinç buradan aldığı algılarla bu ortama irade koyar ve kendi yaşamını/tarihini yaratır-yazar..
ama.. üretici güçler nedir? bu arada!! insan nedir? insan-doğa ilişkisi vs. nedir? sorularına yanıtlar vermeye başladığımızda işler değişir.. örneğin benim algıladığım tarihsel materyalizm başka senin anladığın başka olur..
üretici güçler.; üretim araçları., bilgi-teknoloji ise burada insan ve emeği., bu insan ve emeği işlerken diğer canlılar ve emekleri., ne!!dir? sorusu havada kalır..

demem o ki.; üretici güçleri nasıl tanımlayacağız.. tanımladık.. nasıl bir anlam ve misyon yükleyeceğiz.. asıl önemli ayrım zeminleri buradadır..
aslında asıl nokta şudur..
insan doğa içinde nedir?.. ayrı ve özel bir varlık mı? yani tevrat tanımı gibi özel seçilmiş-yaratılmış ve doğa üzerinde hakim olması gereken bir varlık mı?.. yoksa doğanın bir parçası varlık mı?.. bu soru o kadar basit değil.. çok önemli bir soru.. çünkü.. bu soruya tevratın verdiği yanıt ile benim verdiğim yanıt çok farklı ve karşıt.. haliyle her şeyi tanımlamada ve yaşamı sürdürmede-kurmada da farklı..

tevrat der ki.. tanrı insanı yarattı ve doğayı onun emrine-hizmetine verdi.. karşılığında da bir anlaşma yaptı.. tanrıyı tanıyacak ve onun emirlerine uyacak.. tanrının en önemli meleği şeytan itiraz etti.. yanlış yapıyorsun.. bu yarattığın şeye fazla anlam yükledin ve ilerde doğanın(yani yarattığın her şeyin) başına dert olacak ve seni dinlemeyecek.. her şeyi mahvedecek..
şeytan haklı çıktı ama tanrı gerekçe de bulu.. şeytan kandırıyor., şeytana uymayan cennete gidecek.. uyanlar cehennemi yaşayacak.. baktılar ki.. cennet vaadleri pek fayda etmeyecek., tevrat bu işi sonradan değiştirdi..
adem-havva ilk günahı işledi(aslında havva fetöcü idi adem saraycı ama kandırıldı.. yanierkekler o kadar suçlu değil) ve kabil devam ettirdi.. kısaca insanlar günahkar doğmaya başladılar.. bu dünyada(aslında bu dünya ilk başta cennet idi) azap çekecekler ve mehdi gelecek cennete ulaşılacak.. ama o zamana kadar bu azap yaşanacak..
sonradan aydınlanma başlayınca.. tevrat kenara konuldu yerine üretici güçler geldi.. insanlık komünal yaşam ile iyi başladı ama bozuldu.. hoş zaten tarihsel materyalizme göre böyle olacaktı..önce iyi başladı görün dendi sonra kötülük başlayıp bu iyinin kıymeti bilinecek ve o aşamaya gelindiğinde cennete/komünist yaşama varılacak..
kimse sormadı..

yahu madem ilk başta cenneti/komünal yaşam yaratarak başladık.. tamam bozduk da her an düzeltme olanağımız neden yok..
yooo cezalısınız.. önce köle olacak sonra yarı köle olacak sonra özgür(zorunlu) köle olacaksınız ki.. sıra size gelecek ve aydınlanmanız bitecek cennet yaratılacak.. bu arada azap çekerken eğitileceksiniz.. eğitenler de egemenler olacak.. öyle birden cennet yok.. cezalısınız..

daha "bilimsel" açıklaması.; insanlık komünal yaşam kurdu ama bilinç düzeyleri yetersizdi., ilkeldi.. tamam nasıl yeterli hale gelecek.. tekrar deneyip., düzelterek ilerleme olanağı yok mu?.. yok-muş.. önce mülkiyet gelecek ve sizi adam edecek.. yahu bu mülkiyet sahipleri de bizim gibi insan.. onda olup da mülkiyetsiz bizlerde olmayan ne?.. sorunun yanıtı belli.. güç... iyi de o güç nasıl elde edildi.. geç bunları.. köleciliğe., padişahlığa mı? dönmek istiyorsun.. bak ilerliyoruz.. genel oy hakkı geldi.. yahu biz kadınlara gelmedi.. hoop cimnsiyetçi politika yapma sınıfsal yap..iyi de biz kadınlar da fabrika işçisiyiz..

uzatmayayım.. kapitalist modernite aklı ile ilerleyip., devlette iktidar olan öncelikle kimin-neyin arabasına bindiğinin farkında değil ise varacağı yer bellidir..

reel sosyalizmlerin kaderi de farklı olmadı.. son kalelerden olan çin dünyanın sanayi bölgesi oldu.. küba şimdi anayasa değişikliğine gitti.. iyi okuyun nereye gitti..

okuyan kemal de yazmış!!
anayasada neler değiştirildi neler gitti neler geliyor baktığı yok.. salak mı? hayır kontra ..
Referandumdan "evet" çıkacağından eminsiniz?
Eminim çünkü anayasa taslağı Küba'da tüm nüfusun katıldığı son derece demokratik süreçlerde tartışıldı. 780 bin önerinin yapıldığı söyleniyor. Ve bu önerilerin önemli bölümü dikkate alındı, birçok önemli maddede değişiklik yapıldı. Dolayısıyla insanlar referandumda oy kullanmaya gittiklerinde karşılarında bilmedikleri, kendilerine ait olmayan bir belge görmüyorlar. Küba toplumu a'dan z'ye örgütlü bir toplum. Hazırlanmasına aktif olarak katıldıkları bir anayasayı neden reddetsinler?
ne güzel demiş!!! neden reddetsinler..
bakalım neden reddetsinler..

Bir hedef olarak komünist toplum ifadesi, Haziran'da çıkan ilk taslakta, Sovyetler Birliği'nin olmadığı bir dünyada Küba açısından gerçekçi bir hedef olmadığı gerekçesiyle çıkarılmıştı. Halk toplantılarında yapılan itirazlar sonrası bu madde geri getirildi.
aynı bilgiyi buradan aparan birgün de yazmış.. ama külliyen yalan.. sscb olmadığı için çıkartmışlar!!!... 1976 anayasasından sonra ne zaman çıkartıldı da şimdi "sokuluyor".. bu kadar ahlaksız yalan olmaz..

Küba'nın 1976 tarihli son Anayasasının 62. maddesinde şu ifadeler yer alıyordu:
"Vatandaşlar için tanınan özgürlüklerin hiçbiri, Anayasa ve yasada kurulmuş olanın ya da sosyalist devletin varoluş ve amaçlarının tersine ya da Küba halkının sosyalizm ve komünizmi inşa etme kararının aksine uygulanamaz.
"Bu ilkelerin ihlalleri yasalarla cezalandırılabilir."


"Anayasa taslağında yer alan en temel değişikliklerden diğerleri ise özel mülkiyet hakkı verilmesi
Devlet Konseyi Genel Sekreteri Homero Acosta, anayasanın onaylanmasının ardından özel mülkiyet hakkı tanınacağını vurgularken, ekonomik reformlarla canlanan küçük işletmelerin hukuki statüsünün güçlendirileceğini de söyledi.
Yeni Anayasada ayrıca Küba için 'de facto' konulardan biri olan yabancı yatırımla ilgili de değişikliğe gidiliyor. Yeni anayasa kısıtlı yabancı yatırıma olanak tanıyor. "
kankaları cumhuriyet yazmış.. Küba’da yeni hazırlanan anayasanın taslak metninde, ‘komünist bir toplum inşa etme’ amacı kaldırıldı. Anayasada Komünist Parti’nin ülkede önde gelen siyasi güç olduğu belirtilse de, komünizm yerine sosyalizm vurgusu yapılıyor. Küba Ulusal Meclisi’nin Başkanı Esteban Lazo, “Bu, fikirlerimizi reddettiğimiz anlamına gelmez” deyip, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Küba’nın farklı bir döneme girdiğini söyledi.

küba halkı neden reddecek-miş.. yalan hikaye yaz.. sonra küba halkı komünizm hedefi geldiği için kabul eder de.. özel mülkiyet hakkı açılıyor.. yabancı yatırımlar açılıyor.. komünizm yerine sosyalizm "lafı" geliyor.. ama parti ismi hala komünist sonra hikaye yaz..
normal.. kapitalist modernitenin sokma aklı ile komünist olanların aklı ya da ahlakı bu kadardır..


ne diyeyim.. hayırlara vesile olsun.. küba kapitalizme ilerliyor.. hatta che çantasındaki nutuk milli tarih kitabı olacak kemalizm orada da yeşerecek.. :p:rolleyes:


 
Üst