t"k"p.. dersim ve zihniyet

#1
Türkiye Komünist Partisi Genel Merkez tarafından yayımlanan açıklamada şöyle denildi:

Halkımıza…

Tunceli (Dersim) Belediye Meclisi toplantısında belediye binasına 'Dersim Belediyesi' tabelasının da asılması doğrultusunda karar alınmasından sonra bir kısım medya ve bazı siyasi çevrelerce Belediye Başkanı Sayın Fatih Maçoğlu’na dönük amacı belli bir karalama kampanyası başlatılmıştır.

Ovacık Belediye Başkanlığı dönemindeki belediyecilik anlayışı ile kamuoyunda büyük bir beğeni toplayan Fatih Maçoğlu’nun 31 Mart seçimlerinde geniş bir siyasi ittifakın temsilcisi olarak Türkiye Komünist Partisi’nden belediye başkan adayı olduğu bilinmektedir. Söz konusu ittifak, neredeyse insanların tamamının kendisini Dersimli olarak adlandırdığı bir kentte halkın çıkarları doğrultusunda bir yerel yönetim pratiği yaratmak için görev üstlenmiştir.

Tüm kaynakları tüketip, ciddi bir borç yükü bırakan kayyumdan devralınan bir belediyede bu görev için tek bir saati bile en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyorken Türkiye Komünist Partisi açısından tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur. Türkiye Komünist Partisi için Dersim'de gerçekleştirilmeye çalışılan belediyecilik deneyimini değerli ve önemli kılan ve kılacak olan para babalarının değil emekçilerin çıkarlarını gözeten, tüm Türkiye'de halkçı bir belediyeciliğin mümkün olduğuna dair umudu büyüten, emekçileri birleştiren adımlar atılmasıdır. TKP’nin ilgilendiği budur.

Türkiye Komünist Partisi, halktan ve emekten yana belediyecilik örneklerini çoğaltmak ve güçlendirmek için oluşturulan bir ittifakın kimlik siyaseti ekseninde rekabete sürüklenip başarısızlığa uğramaması için çaba harcarken, ittifakı oluşturan güçlerin birlikte hareket etme ve karar alma yeteneğinin gelişmesi için de üzerine düşeni yapacaktır
.

t"k"p açıklamasını önemsiyorum.. bence siz de önemseyin.. özellikle kendine ibocu!! diyenler.. açıklamada çok önemli ayrıntılar var.. en önemlisi t"k"p gibi nasyonalist sol bir hareketin "hassasiyetleri" noktasında tepkisidir..
dersim dendiğinde bir "tarafına" dokunulmuş gibi zıplamış.. anında uyarıyor..
Fatih Maçoğlu’nun 31 Mart seçimlerinde geniş bir siyasi ittifakın temsilcisi olarak Türkiye Komünist Partisi’nden belediye başkan adayı olduğu bilinmektedir.
maçoğlu bizim adayımız değil., ittifak adayı üstelik geniş bir ittifak yani biz orada sadece tabelayız demiş oluyor.. aman ha karıştırmayın diyor ve devam ediyor..
Türkiye Komünist Partisi açısından tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur.
neden?.. açıklamaya bakarsak.;
1- Tüm kaynakları tüketip, ciddi bir borç yükü bırakan kayyumdan devralınan bir belediyede
2- para babalarının değil emekçilerin çıkarlarını gözeten, tüm Türkiye'de halkçı bir belediyeciliğin mümkün olduğuna dair umudu büyüten, emekçileri birleştiren adımlar atılmasıdır
sanki.. maçoğlu.; Türkiye Komünist Partisi, halktan ve emekten yana belediyecilik örneklerini çoğaltmak ve güçlendirmek için oluşturulan bir ittifakın bu işleri bıraktı..
kimlik siyaseti ekseninde rekabete sürüklenip başarısızlığa .... uğrayacak işlere daldı..

kentin adının dersim olarak değiştirilmesini istemenin kimlik siyaseti olup olmadığına bakalım.. ama önce bu i.t. lerin bu konudaki açıklamasına bakalım..
Söz konusu ittifak, neredeyse insanların tamamının kendisini Dersimli olarak adlandırdığı bir kentte halkın çıkarları doğrultusunda bir yerel yönetim pratiği yaratmak için görev üstlenmiştir. ney-miş.. kentin tamamı kendine dersimli diyor-muş.. bir kere bu yalan.. tamamı demiyor.. dese idi chp kuyruğunda dolaşmazdı.. dersim adı yerine tunç-eli adını veren chp kuyruğunda dolaşmazdı.. neyse.. en azından bu i.t. ler oranın adının dersim olduğunun farkında.. ama insanların neden tunç-eli ismine itiraz ettiğinin YA FARKINDA DEĞİL YA DA BİLEREK SALAĞA YATIYOR..

dersim.; bölgenin tarihsel adı.. tunçeli ise.; dersim halkına yaşatılan katliamın askeri operasyonun resmi adı..
demek ki..mevzu ne? imiş.. kimlik değil.. kandilerine yapılan katliamın resmi adının kendilerine verilmesi ahlaksızlığı-vicdansızlığı ve arsızlığı üzerine imiş.. ama bu i.t.ler bunu es geçiyor.. dersim bir etnik kimlik adı değil.. dinsel kimlik adı da değil.. dersimde aleci var sunni var.. ermeni var-dı! az da olsa var.. türkmen bile var.. mesele adının dersimolması ya da yeni bir isim konması değil., neden? ve nasıl bir ismin konması olayıdır..
sen katliam yap yaptığın operasyonun resmi adını isim olarak koy.. bu ciddi bir toplumsal travmadır..


bu i.t. ler işin bu yanını es geçmekle kalmıyor., hamaset ve demagoji ile "mevzuyu" değiştiriyor..
Ancak bir kez daha görüldü ki, Türkiye’de 'Dersim' sözcüğü bir tek halka yasak. Devlet kurumları dilediklerinde Dersim adını kullanacak, Cumhurbaşkanı istediği zaman Dersim diyecek, başka siyasi partiler kente geldiklerinde yurttaşlara 'Dersimliler' diye hitap edecek ama halka bu sözcük yasaklanacak! Bunun anlaşılır bir tarafı bulunmamaktadır...
hadi ya.. anlayamadınız mı!!.. salak mısınız.. yoksa başka bir şey mi?.. kürt sözcüğü de yasakken halka hitap ederken kürt kardeşlerim derlerdi.. bu yeni bir şey değil..

Dersimlilere 'bu ismi kullanmayacaksınız' dayatmasının bir temeli bulunmadığı gibi Dersim sözcüğünün bölücülüğü simgelediği iddiası açık bir bilgisizliğin ürünüdür.
diyor..i.t.ler.. temeli yok-muş.. olmaz mı? sevgili cumhuriyetinize isyan eden bölücü-gericiler dersim halkı.. temeli bu.. ve it gibi biliyorsunuz..
Türkiye’de asıl bölücülük tarihle, kültürle, dille oynamaktır. Ülkemizin dört bir yanında binlerce yerleşimin adı onlarca medeniyetin izini taşıyarak bugüne gelmiştir ..
demek ki biliyorsunuz.. tarihle, kültürle, dille oynamak .. lan bunun adı ne?.. asimilasyon., faşizm değil mi?.. andımızı kaldırdılar diye höyküren siz değil misiniz.. bu gerçekleri es geçin işi ilgisiz hamasete dökün.. hem de kodlama yaparak..
Siyasi iktidarın ve destekçilerinin bu konuyu neden dillerine doladığı bellidir. Ülkeyi orta çağ karanlığına götüren Osmanlıcı bir zihniyetin ve onun dizinin dibinden ayrılmayanların Cumhuriyetçilik dersi vermeye kalkması trajikomik bu durumdur. osmanlı döneminde adı dersim idi.. kürt kürt., ermeni ermeni hıristiyan hristiyan idi.. karanlık-mış!! kim karanlığı getirdi ortada.. kimlik yasak.. herkes türk.. dil yasak.. hepsi eski ve bozulmuş türkçe.. hristiyan türk değil., üstelik vatandaş bile değil., devlet memuru(asker) olamaz.. osmanlıda paşa bile oluyordu..
gerici-osmanlıcı-cumhuriyet düşmanı deiklerine cumhuriyeti savunmak size mi? düştü diyor.. peki.. onlar neyi savunuyor.. dersim dendiğinde bölücülüktür.. türklüğün reddidir diyorlar.. ya siz ne diyorsunuz.. kimlik siyaseti fuzuli işler..

toparlarsam.. takke düştü kel göründü..
dersim denir denmez.. zıpladılar.. boşuna t"k"1p aslında iktidardakilerle ve "muhalefettekilerle" ortaktır.. genetik kardeşlikleri vardır..


benim asıl derdim.. bu i.t.ler değil.. malkoçoğlu ve avanesidir..
kimlerle ittifak yaptınız.. bilmiyormusunuz.. anında ortaya çıktı.. demek ki.. siz de celladına aşık tiplersiniz.. ayrıntılı yazmayacağım.. bekliyorum.. bu açıklamaya nasıl bir tepki koyacaklar.. ahlak varsa malkoçoğlu olmayı bırakır., dersimli maçoğlu olur..
 
#2
“”””Türkiye’de asıl bölücülük tarihle, kültürle, dille oynamaktır. Ülkemizin dört bir yanında binlerce yerleşimin adı onlarca medeniyetin izini taşıyarak bugüne gelmiştir. Bunlarla uğraşmak yerine memleketin emperyalizmin, uluslararası tekellerin, piyasacı terörün, yobazlığın kuşatmasından nasıl kurtulacağına kafa yoralım.Tüm yurttaşlarımızı bu ülkeye atılan en büyük kazıklardan birinin oylandığı 2010 Anayasa referandumunda yüzde 81 gibi bir oyla “Hayır” diyen, yüz akı bir kenti anlamaya çağırıyoruz.””””(TKP Dersim Açıklamasından)

bu kısım da kayda değer bir tespit içeriyor.Dersim için solun güçlü olduğu,devrimcilerin egemen olduğu vesaire vesaire bir yerdir demek varken,2010 referandumu üzerinden Dersimin “ilericiliğini” ölçüyorlar.Yani CHP-MHP ve ulusalcı ortaklığında 12 Eylül anayasasını muhafaza eden anlayışa,ilerici diyerek aslında hangi anlayışa göz kırptıklarını gösteriyorlar.

SMF (o zaman DHF idi) boykot diyerek “ilerici” anlayışın dışında kalmayı yeğlemişti o sene,fakat tabanı hayır demişti.Bu açıklama hem SMF tüzel kişiliğine karşı bir açıklamadır hem de SMF tabanını ve duruşunun özünü ifade eden bir açıklamadır.TKP avanesi böyle bir açıklamayı yapma cesaretini ancak bu anlayıştan bulabiliyor.SMF nin 2010 kararını bile ilericilk dışı gören anlayış Dersim nezdinde böyle bir açıklama yapabiliyorsa ilk SMF lileri kendilerini eleştirmeleri lazım

Bu arada Türkiye de asıl bölücülük tarih ve kültürle oynamak ise,bunca yıl andığınız “atalarınız” bu konunun asıl muhatabı,neden onlara bölücü demiyorsunuz da işinize gelmediği vakit “kimlik siyasetçilerini” bölücü ilan ediyorsunuz.
 

root

Üye
Yönetici
#3
Bu anlayışın önüne kilim olarak serilen dünün Maocuları bugünün Maçoğlucuları milli mutabakat zeminine çekilmişlerdir.

Maçoğlu zaten kararın hiçbir süreçte arkasında durmamıştır.
Belediye Meclisinin kararıdır diyerek arasına kibarca mesafe koymuştur.
 
Üst