TC faşizminin Kürt ulusuna yönelik saldırılarına karşı, dayanışmayı ve direnişi yükseltelim!

#1

HDP Belediyelerine yönelik yapılan Kayyum saldırılarına karşı demokratik kurumlardan tepkiler ve açıklamalar devam ediyor. AGEB, Mor-Kızıl Kolektif, PGİ/MLM, İTİF, ATİGF’de ortak açıklama yayınladı.

Avrupa Haber'de yer alan çıklamanın tam metni:
Bir kez daha faşist-Kemalist diktatörlük, Kürt halkına ve onların tüm hile ve saldırılara rağmen seçtiği HDP’li Belediye başkanlarına, İl ve Belediye meclis üyelerine ve çalışanlarına kin ve öfkeyle saldırmış, Amed, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine Kayyum atamış ve yüzlerce kişiyi de gözaltına almıştır.
Yapılan bu saldırıyı protesto etmek ve Belediyelerini savunmak için eylem yapan kitlelere ve HDP Milletvekillerine de, devletin kolluk güçleri vahşice saldırmış, bu saldırılar sonucu onlarca kişi yaralanmıştır.
Bir önceki dönem seçilmiş onlarca belediyeyi gasp ederek kayyum atayan AKP yöneticileri ve Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerden önce de göz dağı ve tehditlerle, istediklerini yapmadıkları takdirde yeniden kayyum atayacağını defalarca dile getirmişti. 31 Mart seçimlerde tüm engellemelere, tehditlere rağmen T. Kürdistanı’nda AKP-Tayyip kliği istediği sonucu alamamıştır. Yeni Belediye başkanlarının kayyumların yolsuzlukları ve şuursuzca harcamaları ve belediyeleri adeta işlevsiz hale getirecek boyutta talan etmesini, göz önüne sermesiyle Kayyum politikası her yönüyle teşhir olmuştur. Seçimlerin üzerinden henüz 5 ay geçmişken ikinci bir Kayyum saldırısı ile Kürt ulusunun legal-demokratik siyaset hakkı bir kez daha pervasızca gasp edilmiştir.
Faşist AKP-MHP-Erdoğan kliği, Kürt Ulusal Hareketi’nin “barış” ve “çözüm” çağrılarına her zamanki gibi askeri operasyonlar ve kayyumla cevap vermiştir. Faşist TC devleti sadece Türkiye Kürdistanı’ndaki Kürtlere saldırmakla kalmamakta, aynı zamanda Irak ve Suriye Kürdistanı’na yönelik de yeni saldırı planları yaparak, Kürt Ulusal Hareketi’ni köşeye sıkıştırıp topyekün imhaya yönelmektedir.
Ancak gerek Kürt halkı ve gerekse de başta Kürt Ulusal Hareketi, devrimci, demokratik güçler bu saldırılar karşısında dün olduğu gibi bugün de diz çökmeyecek, geri adım atmayacaktırlar.
Belediyelere el koyup, seçilen Belediye başkanlarını görevden alabilir, hatta tutuklayabilirler de. Bu saldırılar Kürt ulusal mücadelesi açısından yeni değildir. Daha boyutlusu ve kapsamlısı 1990’larda hayata geçmiştir. Katliam, inkar, imha, asimilasyon ve her türlü faşist baskı 96 yıldır aralıksız ve kesintisiz sürdürülmektedir. Ancak Kürt ulusunun iradesini ve meşru mücadelesini dün olduğu gibi bugünde, gelecekte de asla teslim alamayacaklardır.
Avrupa’da bulunan tüm üyelerimizi ve taraftarlarımızı her alanda bu gayri-meşru, faşist, talancı ve şovenist saldırılara ve kayyumlara tavır almaya; eylem ve etkinlikler örgütlemeye; yapılacak eylemlere güçlü bir şekilde katılmaya çağırıyoruz. Tüm demokratik ve ilerici güçlerle bu eksende birleşme, faşizmi teşhir etme ve mücadeleyi yükseltme sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz.
Faşizm er ya da geç kaybedecek, ezilen ve sömürülen halkların ve ulusların haklı ve meşru mücadelesi mutlaka kazanacaktır.
Kürt ulusuna yönelik her türlü saldırganlığa derhal son verilsin!
Kahrolsun faşizm, yaşasın haklı ve meşru mücadelemiz!

AGEB (Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği)

MOR-KIZIL KOLEKTİF


PGİ/MLM (Partizan Gençlik İnisiyatif/Marksist Leninist Maoist)


İTİF (İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu)


ATİGF (Avusturya Türkiyeli İşçi Gençlik Federasyonu)


20 Ağustos 2019


https://www.habersosyalist2.ml/2019/08/tc-fasizminin-kurt-ulusuna-yonelik.html
 
Üst