Türk Söylence Sözlüğü - Son Sürüm

#2
verdiğiniz linklere baktım.. antropoloji-tarih-toplum bilimi-etimoloji anlamında yanlış-eksik bilgilerle dolu.. sanki resmi türk tezi gibi bir şey..

sümerlerin türk kökenli olma iddiası sadece t.c. tesmi tarihinde vardır ve bunu resmi olarak dillendiremezler., entellektüel bilgi olarak sunarlar.. ek olarak kafkas halklarını da eklerler.. ki bu artık işin en uç garabet yanıdır.. her ne kadar ispatlanmamış olsa da denilse de böyle olduğu iddia edilirken., gerejkçe ilginç.. tersi de ispat edilmemiş.. :D tersi derken ne? ortada yok.. dilolarak., sümerler sami değilmiş.. hint-aryen değilmiş.. eh her ikisi değilise., türk olma iddiası da aynı hakka sahip der gibi.. :D oysa . aryen olarak ispat edilememiş ise de sami oldukları ağırlıktadır... bu gerçekliği bile çarpıtmış..

kısaca.. önerdiğiniz linkler türkcülük akımlarının ama çakma türkcülük akımlarının iddialarıyla dolu ve değersizdir.. elbette tanıtma anlamında buraya asmanıza engel olamayız.. ama eleştiri hakkımızı kullanırız..
 
Üst