Yeni Ira çizgisinde siyasal parti kuruldu

#1
http://isyandan.org/haberler/irlanda-yeni-iranin-politik-kanadi-saoradh-partisi-kuruldu/

Hayırlı Cuma Anlaşması’na muhalefet eden ve cezaevinde tutuklu bulunan Yeni IRA militanı Roe Four, yeni serbest bırakılan Sharon Girvan, bir polisi cezalandırma suçlamasından kefaletle serbest bırakılan David Jordan ve tanınmış muhalifler Colin Duffy, Ale Mccory, Dee Fennell’in de desteklediği; hem İrlanda Cumhuriyeti hem de Kuzey İrlanda’dan tanınmış cumhuriyetçi muhalifler yeni bir parti olan Saoradh (Kurtuluş) Partisi’ni kurdular. Yeni parti İrlanda ulusunun birliğini sandıkta değil sokakta ve mücadele içinde gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

Belfast’ın kalbinde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla, Saoradh (Kurtuluş) Partisi’nin ilk bürosunun açılışı yapıldı. Açılışta konuşma yapan eski IRA tutsağı, parti başkanı David Jordan 33 yıldır Sinn Fein’in başkanlığını yapan Gerry Adams’a gönderme yaparak “Gerektiğinden fazla bu koltuğu işgal etme niyetinde olmadığını, Saoradh’nin mücadeleyi ve halkin icindeki ajan ve işbirlikçilere meydan okumayı hedeflediğini,” söyledi.

Yeni IRA son beş yıl içinde tutsak Yeni IRA üyelerine cezaevlerinde işkence yapan iki gardiyan ve bir polisi ölümle cezalandırmıştı.

Partinin kuruluşu muhalif cumhuriyetçilerin herhangi bir stratejiden yoksun oldukları spekülasyonlarına da cevap oldu. Easter ayaklanmasının yıl dönümünde eski IRA tutsağı David Jordan “politik bir araca” ihtiyaç olduğunu ve “bu politik aracın da devrimci sosyalist cumhuriyet gerçeği üzerinden ideolojik bir birlik olması gerektiğini” söylemişti.
 
#2
Türkiyede Hayırlı Cuma Antlaşması-Good Friday Agreement olarak geçen anlaşma....genelde yanlış ifade edilir...Antlaşma Provisional IRA ile Devletler arasında değil...Kuzey İrlanda siyasal partileri ve devletler arasında imzalanmış bir anlaşmadır...

İrlanda Cumhuriyetçiliği içerisinde radikal devrimci ve reformist-devletçi bir sürü kanadı barındırır...Genel olarak İngiliz egemenliğine karşı mevcut "ulusalcı" zeminleri aşamamış olsa da...James Connolly gibi sosyalist devrimcileri de içerisinde barındırmayı başarmıştır...Öyle ki İrlanda Cumhuriyetçi hareketi içerisinde kullanılan "mavi bayrak" içerisindeki simge Connolly ve arkadaşlarının Sosyalizmi simgeleyen bayrağıdır...Genelde Devrimci-sosyalist "cumhuriyetçi" çevreler kullanır...


Hayırlı Cuma Anlaşması genel olarak Türkiyedeki çözüm süreci için bir "model" olarak da önerildi...İrlanda meselesi hakkında ayrıntıya girmeden bazı şeylere cevap vermek istiyorum...


Öncelikle "Hayırlı Cuma Antlaşmasında" Kuzey İrlanda halkının çoğunluğu Birleşik Krallığa bağlı olmayı istediğini fakat çoğunluk isteğiyle Kuzey İrlandanın "İrlanda cumhuriyetine" bağlanabileceği ifade edilmekte...

Dışarıdan bakıldığında kabul edilmiş önemli bir demokratik istek gibi görünse de...Kuzey İrlanda toplumu içerisinde farklı bir anlam kazanıyor bu hak...

Öncelikle halkın %41 i Protestan %40 ise Katolik...İrlanda-kUzey İrlanda sorunu hakkında bilgi sahibi olanların "İrlandanın parçalanmasında" bu mezhep ayrımının etkisini de bilirler...Öyle ki bugün ne kadar "hayırlı cuma anlaşması" da imzalasan...bu iki toplum arasında Kuzey İrlanda da bir sürü "Berlin Duvarları" bulunmakta...bunu mecaz anlamda söylemiyorum gerçekten Katolikler bu devlette günümüzde de şiddetini hissettiren bir ayrımcılık politikasına maruz kalmaktadırlar...Devlet-ordu-polis yapılanmasından...ekonomik-sosyal-kültürel alanlara kadar bu böyledir...


%41 lik Protestan kesim(bunlar içerisinde Ulster İskoçları da bulunmakta) %81 i kendini "Britanyalı" olarak görüyor...az bir kısmı ise kendisi "Irish-İrlandalı" olarak tanımlıyor...yani ülkenin neredeyse yarısı kendisini "Britanyalı" olarak ifade edilen asimile-devşirme kimlik üzerinden ifade ediiyor..Mezhep yönüyle bakıldığında da zaten Birleşik Krallık devlet dinine yani tabiri caizse "kraliçelerine" bağlılar...


asıl olarak bakılırsa...geçmişte Bröten olarak kelt kökenli bir halk bugün ki Britanya adası(irlanda adası değil) yaşamıştır...Fakat bugünün "British-Britanyalılarının" ne bu kökenle ne de diğer kelt toplumlarıyla ilgileri var...başta cermen kökenli bir hanedan...cermen ve kelt dilleri karışımı bir dil"İngilizce"...ve adını kelt kökenli bir halktan alan "Britanya halkı"...ve üzerinde egemenlik kurulmuş kelt toplulukları...

İngiltere genel olarak "Birleşik Krallık" ve hatta Britanya anlamında kullanılır fakat hatalıdır...İngiltere Birleşik Krallık içerisinde bir devlettir....bugün Birleşik Krallık ta İngiltere ulusalcısı hareketler İngilterenin Birleşik Krallıktan bağımsızlığını da savunurlar...Hatta bazı radikal sol gruplar da bu şekilde mücadele geliştirmişlerdir...Hatta bu gruplar ile İrlanda ve İskoç özgürlükçü gruplar arasında da bir "çekişme-mücadele" yoktur...Birbirlerine karşı da değillerdir...Galiba İngiltere nin bulunduğu topraklarda yaşayan başka kelt topluluklarıyla sorunlar vardır(Cornwall halkı bir kelt halkıdır)...


Birleşik Krallık resmi olarak kendini halkını "British-Britanyalı" olarak ifade eder...


Hayırlı Cuma Antlaşmasına dönersem...buradaki Kuzey İrlanda halkının "çoğnuluğunun" İrlandayı katılma isteği ifadesine takılmıştım...

radikal cumhuriyetçi sol gruplar buna itiraz eder...İrlanda halkının "birlikteliğine" bir Birleşik Krallık egemenliğindeki bir kısmın halkı değil bütün İrlanda halkı karar vermelidir derler...Bu aslında en doğru ve toprak-mülk üzerideki zeminleri eleştirme anlamında en doğru atılmış adımdır...


Bu yönüyle ben muıhalif cumhuriyetçi güçlerin verdikleri mücadeleyi önemsiyorum...Sinn Fein partisi ve dahil olduğu zeminleri ise aynı bugün Kürdistandaki Barzani gerçekliğinde olduğu gibi "kirli" olduğunu düşünüyorum....tabii ki Sinn Fein ile Barzani aynı duruşa sahip değiller ...Fakat geliştikleri zeminler aynı...İdeolojik duruşları farklı da olsa mevcut sistem içerisinde "bağımsızlık" ve tek-parça üzerinde mülk kovalamanın ne İrlanda halkına yararı var ne de diğer ezilenlere...


Bobby Sand...Katolik kökenli bir getto da doğdu ve büyüdü...ölüm orucunda öldüğünde Birleşik Krallık milletvekiliydi...hayatı boyunca bölünmüş bir halk gerçekliğine karşı savaştı...Fakat İrlanda devletini aklamadı ya da Kuzey İrlanda gibi bir devletin varlığını meşru görmedi ...zira görmemeliydi...kendine İrlanda cumhuriyetçisi olarak ifade eden birinin de görmemesi gerekirdi...

bölünmüş bir halk...iktidar egemenliğinde köleleştirilmiş bir halktan daha tehlikelidir...kollektif yaşam geliştiremediğin halkla ortaklaşamadığın vakit...senin önüne çok daha büyük duvarlar-setler çıkar..."ulus devlet" böyle bir şeydir işte...bütün imparatorluklardan-krallıklardan daha tehlikeli ve azgın...bir bağlılık-kölelik sistemidir...
 
Üst